Tinnitus

Slip din tinnitus

Et online-kursus, der lærer dig at slippe din tinnitus – specielt udviklet til tinnitus-ramte 

Førstehjælp til tinnitus

Gratis meditation, der giver dig hjælp til tinnitus, når du har akut brug for det

Kronisk tinnitus eller midlertidig tinnitus

Du kan få kronisk tinnitus, og du kan have midlertidig tinnitus eksempelvis i forbindelse med stress. Det påvirker oftest både den oplevede livskvalitet og livsglæden væsentligt. Her kommer jeg ind på, hvad du kan gøre ved det.

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er psykisk set en invaliderende lidelse, der påvirker din daglige trivsel, og det kan være altødelæggende for humøret, for social omgang og ikke mindst for koncentration, overblik og energi til hverdagsaktiviteter, både på arbejdet og i privatlivet. Derfor er der, blandt tinnitus-ramte, et stort ønske og behov for helbredelse.
Tinnitus er lægeligt set en betegnelse for en midlertidig eller permanent ringen eller susen for ørerne. Det opleves som en lyd eller støj inde i øret eller i hovedet, men uden at der faktuelt er en lyd i omverdenen.

Hvor mange har tinnitus?

Ifølge “Den danske sundhedsprofil 2021“, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen 10. marts 2022, opgøres det, at ca. 777.000 danskere lider af tinnitus, så du er bestemt ikke den eneste. 25,1% af disse danskere vurderer deres eget helbred som mindre godt eller dårligt.

Tinnitus behandling: findes det?

Der er indtil videre desværre ikke nogen dokumenteret behandlingsform, der kan fjerne tinnitus helt. Men det er muligt at reducere omfanget af lidelsen, og hvor meget det fylder og påvirker dig og dit humør i hverdagen. Det kan du få hjælp til her.

Permanent tinnitus lyd

Lyden ved tinnitus kan være meget forskellig fra person til person, både hvad angår støjniveau, lydtype og i særdeleshed personens oplevede psykiske påvirkning og deraf eventuel forringelse af livskvalitet. Med lydtype menes, at tinnitus kan opleves som støj i form af:

  • en ringen i øret
  • pibetoner
  • en susen eller brusen for øret
  • en form for motorlyde i øret
  • eller som små blop i øret med efterfølgende forandring i type eller støjniveau

Skal tinnitus styre dit liv?

Har du en generende og permanent tinnitus kan du ved samtaler med en psykolog tillære dig forskellige copingstrategier, der kan gøre det mere udholdeligt at leve med tinnitus. Med andre ord vil du med samtaler med en psykolog kunne tillære dig at forholde dig til, acceptere og leve med din tinnitus på en måde, så den i mindre grad forringer livskvaliteten. Med den rette psykologiske støtte kan du forøge sin livskvalitet selv med tinnitus, men ikke fjerne tinnitus.

Denne hjælp kan du også opnå ved at deltage på mit online-kursus særligt udviklet for tinnitus-ramte.

Lær mere om tinnitus

Du kan få mere viden om tinnitus i nedenstående artikler.

Læs mere om de lægelige aspekter ved tinnitus på Sundhed.dk på https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/symptomer/tinnitus-oeresusen/.

Tinnitus

Jeg har tinnitus

Vil du høre det? Vil du vide lidt om, hvordan det er at have tinnitus? Først lidt fakta. Ifølge Netdoktor.dk, så er tinnitus “… den

Læs mere »

Del denne side på …