Tinnitus

Hvad er tinnitus?

Slip din tinnitus

Et online kursus, der lærer dig at slippe din tinnitus – specielt udviklet til tinnitus-ramte.

Førstehjælp til tinnitus

Meditation, der giver dig hjælp til tinnitus, når du har akut brug for det.

Et af svarene på “Hvad er  er tinnitus?” er, at det psykisk set er en invaliderende lidelse, der påvirker din daglige trivsel, og det kan være altødelæggende for humøret, for social omgang og ikke mindst for koncentration, overblik og energi til hverdagsaktiviteter, både på arbejdet og i privatlivet. Derfor er der, blandt tinnitus-ramte, et stort ønske og behov for helbredelse.

Tinnitus er lægeligt set en betegnelse for en midlertidig eller permanent ringen eller susen for ørerne. Det opleves som en lyd eller støj inde i øret eller i hovedet, men uden at der faktuelt er en lyd i omverdenen.

Kronisk tinnitus eller midlertidig tinnitus

Du kan få kronisk tinnitus, og du kan have midlertidig tinnitus eksempelvis i forbindelse med stress. Det påvirker oftest både den oplevede livskvalitet og livsglæden væsentligt.

Symptomer på tinnitus

Dine symptomer på tinnitus kan være mange og forskellige. Naturligvis er der en lyd i dit ene øre, i begge dine ører eller i dit hoved. Allerede der er det vidt forskelligt, hvordan tinnitus opleves. Selve lyden kan også være meget forskellig. Mange beskriver det, der kaldes tv-lyden. Den lyd eller hyletone, der i gamle dage kom på tv’et om aftenen, når der ikke var flere udsendelser. Andre beskriver tinnitus som susen for ørerne, ringen for ørerne, hylen for ørerne eller alt sammen i øret eller i ørerne, brummetoner eller utallige og gentagende blop i øret. Der er med andre ord ikke én tinnitus-lyd, men mange varianter. Endelig kan tinnitus-lyden variere, endog meget, hen over dagen eller hen over tid. Nogle gange meget og uudholdeligt og invaliderende, og andre gange mere roligt, og tåleligt, selv om alle ramte bare gerne ville det skulle gå væk, nu.

Og så er der de psykiske symptomer, der næsten er oplagte, for dem, der har tinnitus. Det kan være depressionslignende symptomer som inaktivitet, opgivelse, tristhed eller ligegyldighed over for alt og alle, spontan gråd og generelt følelsesustabilitet. Eller det kan være angstlignende symptomer som lyst til at flygte fra alt og alle og én selv, angst for lyde, flugt til stilhed, lyst til og eller behov for fysisk eller social isolation, og dermed måske manglende social omsorg eller støtte, hvor det kan opleves som om nærmeste pårørende ikke forstår det.

Hvor mange har tinnitus?

Ifølge “Den danske sundhedsprofil 2021“, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen 10. marts 2022, opgøres det, at ca. 777.000 danskere lider af tinnitus, så du er bestemt ikke den eneste. 25,1% af disse danskere vurderer deres eget helbred som mindre godt eller dårligt.

Tinnitus behandling –findes det?

Der er indtil videre desværre ikke nogen dokumenteret behandlingsform, der kan fjerne tinnitus helt. Men det er muligt at reducere omfanget af lidelsen, og hvor meget det fylder og påvirker dig og dit humør i hverdagen. Det kan du få hjælp til her.

Permanent tinnitus lyd

Lyden ved tinnitus kan være meget forskellig fra person til person, både hvad angår støjniveau, lydtype og i særdeleshed personens oplevede psykiske påvirkning og deraf eventuel forringelse af livskvalitet. Med lydtype menes, at tinnitus kan opleves som støj i form af:

  • en ringen i øret
  • pibetoner
  • en susen eller brusen for øret
  • en form for motorlyde i øret
  • eller som små blop i øret med efterfølgende forandring i type eller støjniveau

Skal tinnitus styre dit liv?

Har du en generende og permanent tinnitus kan du ved samtaler med en psykolog tillære dig forskellige copingstrategier, der kan gøre det mere udholdeligt at leve med tinnitus.

Med andre ord vil du med samtaler med en psykolog kunne tillære dig at forholde dig til, acceptere og leve med din tinnitus på en måde, så den i mindre grad forringer livskvaliteten. Med den rette psykologiske støtte kan du forøge sin livskvalitet selv med tinnitus, men ikke fjerne tinnitus.

Denne hjælp kan du også opnå ved at deltage på mit online kursus særligt udviklet for tinnitus-ramte.

Lær mere om tinnitus

Du kan få mere viden om tinnitus i nedenstående artikler.

Læs mere om de lægelige aspekter ved tinnitus på Sundhed.dk på https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/symptomer/tinnitus-oeresusen/.

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset Introduktion til tinnitusparadokset Jeg vil her introducere et nyt begreb, som jeg kalder tinnitusparadokset. Et paradoks er ifølge Den Danske Ordbog ”en situation, ytring

Læs mere »

Del denne side på …