Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog

Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog

Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog er til små og mellemstore virksomheder med eller uden en HR-funktion, der ønsker hjælp til personale- og ledelsesmæssige problemstillinger, som de ikke selv har viden om eller kapacitet til at kunne varetage.

Det kan eksempelvis være hjælp til problemstillinger med stress blandt medarbejdere eller ledere, hjælp til at øge trivslen for alle medarbejdere og ledere ved for eksempel en større trivselsanalyse, personlige lederudviklingsforløb, foredrag om stress, konflikthåndtering mellem enkelte medarbejdere, i et helt team eller mellem ledere i ledergruppen.

Tom tilbyder formelle eller uformelle samarbejdsaftaler til små eller mellemstore virksomheder (SMV), der har brug for erhvervspsykologisk hjælp eller støtte og som enten:

 • ikke har en HR-funktion, der kan hjælpe med den rigtige løsning eller den rigtige eksterne kontakt
 • har en HR-funktion, der dog ikke kan hjælpe med den rigtige løsning eller den rigtige eksterne kontakt
 • har en HR-funktion, der gerne vil have én fast tilknyttet erhvervspsykolog, som investerer tid i at kende medarbejderne, lederne og virksomheden, og bruge den viden fra gang til gang.

 

Når I vælger Tom som jeres samarbejdspartner, får I en erhvervspsykolog, som ikke opleves som en ukendt person, I kun er i kontakt med, når virksomheden har et midlertidigt behov.
Tom investerer også tid i at sætte sig ind i virksomhedens dagligdag og lære dens medarbejdere at kende. Tom kommer kommer gerne forbi til regelmæssige møder, sådan at han også er opdateret på, hvad der sker hos jer – uden at I bliver faktureret for hvert enkelt møde. Det er i alle parters bedste interesse, at I kender hinanden godt for så Tom kan hjælpe jer bedst.

Hvem vælger Tom Steen Jensen som Virksomhedens Foretrukne Erhvervspsykolog?

Det er til jer, der vil være fri for at skulle lede efter en erhvervspsykolog, når der opstår behov for hjælp i forbindelse med enten:

 • konkrete stress-sygemeldinger hos medarbejdere eller ledere.
 • ønsker om nye trivselstiltag.
 • behov for personlig lederudvikling for den enkelte leder eller en fælles specifik og målrettet lederudvikling for en gruppe af ledere.
 • løsning af konflikter enten i en ledergruppe, mellem medarbejdere eller i et team.
 • har brug for en sparringspartner for en HR-funktion, der mangler erhvervspsykologisk viden og kompetencer.
 • søger en sparringspartner for ejer eller ejerleder, idet vedkommende mangler erhvervspsykologisk viden og kompetencer til at løse utydelige udfordringer og problemstillinger i virksomheden, og som ønsker professionelle øjne på for at finde holdbare løsninger.

Autoriseret erhvervspsykolog med ledelseserfaring fra det private erhvervsliv

Tom Steen Jensen har flere års erfaring som både medarbejder og leder i det private erhvervsliv, og er sidenhen blevet uddannet som erhvervspsykolog. Tom har i dag specielt fokus på trivsel, stress og ledelse. Tom trækker på sin erfaring fra flere forskellige brancher og virksomheder. Både store og små, offentlige og private.

Det er kombinationen af +25 års erhvervserfaring som medarbejder og leder, efterfølgende videreuddannelse i 5 år til erhvervspsykolog i 2017 og autorisering som psykolog i 2019, der skiller Tom ud fra mange andre erhvervspsykologer. Når Tom løser opgaver i jeres virksomhed, får I derfor gavn af såvel hans mangeårige erfaring fra erhvervslivet OG den tunge, teoretiske viden fra erhvervspsykologien.

Tom er især kendt for at være god til at lytte, analysere og rådgive i et tydeligt sprog, som ikke er pakket ind i komplicerede, fagrelaterede ord. Med andre ord: Tom taler på forståeligt dansk, og det gør vejen til løsninger nemmere og hurtigere for jer.

Tom samarbejder desuden med flere andre selvstændige konsulenter, der udgør er et solidt netværk, der hjælper virksomheden med en langt bredere pallette af løsninger.

Hvad har I brug for?

Toms primære fokus og kompetenceområde er at skabe trivsel, mindske stress og udvikle god ledelse. Det gør han primært med følgende løsninger til jeres virksomhed:

 • Lederudviklingsforløb for ledere (enten individuelt eller en ledergruppe), der har indset, at de mangler viden eller kompetencer eller gerne vil være dygtigere – kort sagt en personlig lederuddannelse med fokus på både daglig praksis og teorier om ledelse.
 • Udviklingsforløb for teams, hvor der i dagligdagen er større eller mindre problemstillinger, fx stress hos flere enkeltpersoner, konflikter, mobning, manglende kollegial støtte eller blot et ønske om at kunne gøre tingene lidt bedre end hidtil.
 • Individuel stressrådgivning for enkeltpersoner, der er ramt af stress med hjælp og støtte under en eventuelt sygemelding, en sikring af en god og styret tilbagevenden til job, så vedkommende ikke risikerer stress igen, samt en individuel og fælles læring af stress-forløbet. Både for ledere og medarbejdere.
 • Foredrag om trivsel og stress for hele virksomheden eller for udvalgte afdelinger, der har behov for en fælles viden og et fælles sprog om trivsel og stress.

 

Har I andre problemstillinger eller behov, så tag gerne fat i Tom. Det er muligt, at han kan hjælpe, selvom det ikke er beskrevet ovenfor, alternativt kan han sætte jer i forbindelse med andre eksperter, der kan hjælpe jer.

Hvorfor vælge en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftalen er min løsning til jer, for at I har nem adgang til den hjælp og ekspertise, I har brug for indenfor det erhvervspsykologiske område, uden at skulle bruge unødig tid på at finde og entrere med en for jer ukendt og tilfældig erhvervspsykolog.

I får en erhvervspsykolog, der også gerne vil investere tid i at lære jer og virksomheden at kende, så I føler jer trygge ved samarbejdet og ved, hvilken kvalitet I får hver gang. Uanset om det er foredrag, lederudviklingsforløb, stresshåndtering eller andet, I bruger Toms hjælp til.

Tom anbefaler, at virksomheder laver en samarbejdsaftale FØR behovet for psykologhjælp opstår i virksomheden. Det koster jer ikke noget at indgå en samarbejdsaftalen eller opstarte et samarbejde.

Jeres samarbejdsaftale med Tom Steen Jensen kan både være en hensigtserklæring og et håndtryk, og det kan være en formel nedskrevet aftale om det, vi er blevet gensidigt enige om. Vi finder ud af, hvad der passer jer bedst, når I mødes første gang.

Overvejer I en samarbejdsaftale, så I altid har virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog på speed-dial?

Kontakt Tom på mail eller ring og læg en besked for at aftale et uforpligtende møde hos virksomheden til en nærmere afklaring. På mødet vil  I typisk drøfte de problemstillinger og ønsker til hjælp eller støtte som virksomheden aktuelt har, og I vil afklare, hvordan en samarbejdsaftale kan se ud for netop jeres virksomhed.

Mødet kan naturligvis også være et almindeligt telefonmøde eller et onlinemøde, alt efter hvad der passer jer bedst.

Del denne side på …