Udviklingsforløb for ledere - Ingen stress - mere trivsel

Udviklingsforløb for ledere: Ingen stress – Mere trivsel

– med Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen, der også har mangeårig ledelseserfaring.

Er du leder og har mindst én medarbejder, der er eller har været stressramt? Måske har du selv eller andre lederkolleger været tæt på at blive ramt af stress allerede? Oplever du en stigende frustration over, at de forandringer eller ændringer, du har forsøgt indført for at reducere stress stadig ikke nytter noget? Eller oplever du selv, eller dine medarbejdere klager over tiltagende dårligere arbejdsmiljø, og konkrete stressende situationer eller arbejdsforhold, og kan du umiddelbart ikke se nogle brugbare løsninger?

Du kan også opnå værdi for din organisation ved at have mig tilknyttet som Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog – jeg investerer tid i, at vi kommer til at kende hinanden – så kan du eller din HR-funktion undgå at skulle starte forfra, hver gang I skal have hjælp eller støtte til en eller anden ledelses- eller personaleproblematik.

Det du vil opnå

Udviklingsforløbet Ingen stress – Mere trivsel, er for dig der ønsker at få et præcist billede af, hvad der egentlig foregår i din afdeling eller team i forhold til, at du har en fornemmelse af, at der foregår mere end det dine medarbejdere fortæller dig eller har lyst til at fortælle, selvom du spørger dem. Du fornemmer, at der er noget, der ikke er godt, og at det påvirker samarbejdet, effektiviteten, opgaveløsningen, ansvaret for opgaver og/eller trivslen i negativ retning, og samtidig virker det stressende for dine medarbejdere. Med andre ord, så foregår der noget, som du ikke kan få adgang til eller løst med det, du har gjort.

Det er også til dig, der ønsker at få mere viden om, hvad der eventuelt konkret udløste stress hos din(e) medarbejder(e), viden om hvordan du undgår det i fremtiden, og ikke mindst så ønsker du viden om og konkrete forslag til at øge trivslen i din afdeling eller team.

Udviklingsforløbet er til dig, der gerne vil være den leder, der

 • reducerer antallet af eller slet ikke har stressramte medarbejdere i din afdeling
 • ønsker at være den leder, der virkelig gør en forskel, så dine medarbejdere oplever et godt arbejdsmiljø med en høj grad af trivsel og samtidig effektivitet
 • kan gå foran dine lederkolleger og støtte dem i deres udfordringer mod stress
 • bare gerne vil være en markant bedre leder på flere felter

Det får du i udviklingsforløbet Ingen stress – Mere trivsel

 • Du vil få et meget præcist og troværdigt billede af, hvad dine medarbejdere mener om stress og trivsel i afdelingen eller teamet. Det afdækker jeg med mine fortrolige interviews med medarbejderne.
 • Du vil få konkrete input til, hvad du kan gøre for at øge trivslen i din afdeling eller team, og til at undgå stress-sygemeldinger, ved at det er dine medarbejderes helt direkte konkrete forslag til dig, faciliteret og præsenteret via min analyse, til at forbedre trivsel og reducere stress. Min facilitering omfatter naturligvis respekt for dine medarbejderes anonymitet og min tavshedspligt overfor dem.
 • Du og dine medarbejdere vil med udgangspunkt i helt fortrolige interviews sammen få et tydeligt billede af afdelingens temperatur målt på en imaginær stress-trivselsskala, og med langt flere væsentlige detaljer end en klassisk medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
 • Du og dine medarbejdere vil med dette forløb i samarbejde kunne skabe meget præcise og varige ændringer, der reducerer stress og fremmer trivsel.
 • Du vil i et 1:1 forløb få hjælp og støtte til at afklare stress-fremkaldende faktorer i din afdeling eller team.
 • Du vil få støtte til og konkrete forslag til at øge og fremme trivsel i din afdeling eller team.
 • Du vil få mere viden om stress, om stressfremkaldende faktorer og trivselsfremmende faktorer, som du vil kunne omsætte til konkrete tiltag og ændringer for dine medarbejdere.
 • Du vil få mere både teoretisk og praktisk viden om ledelse, som er både coachende og praksisnært, og direkte let anvendeligt i din dagligdag.
 • Du vil, hvis du vil, få mulighed for at trygt og sikkert kig ind i dig selv, og finde flere styrker, og få afsløret dine eventuelle svagheder. 

Hvad siger andre?

PeterSelvstændig Partner
Læs mere
Tom er fantastisk ærlig som erhvervspsykolog. Han siger tingene som han ser dem, og det gør at det er meget nemmere at se mønstre hos én selv, hvilket gør det endnu nemmere at arbejde med sig selv, efterfølgende. Jeg kan kun anbefale Tom, som den bedste erhvervspsykolog/psykolog jeg har beskæftiget mig med.

Udviklingsforløbet Ingen stress – Mere Trivsel handler ikke kun om dig som leder, men også om dine medarbejdere

Dine medarbejdere bliver direkte involveret, og de får medinvolvering og medejerskab for et bedre arbejdsmiljø.

Dine medarbejdere vil opleve et fortroligt interview med en troværdig erhvervspsykolog, hvor der kan fortælles detaljeret og præcist, hvad der er godt og skidt på arbejdspladsen i en stress- og trivsels-kontekst.

Dine medarbejdere vil som følge af dine og jeres fælles forandringer opleve færre stressende arbejdssituationer og et bedre arbejdsmiljø med mere trivsel. Du og dine medarbejdere vil opleve, at stress er noget, der bliver opdaget og det bliver behandlet i opløbet, inden det bliver alvorligt og koster sygedage.

Om mig

Mit navn er Tom Steen Jensen, og jeg er uddannet autoriseret erhvervspsykolog, og jeg har desuden mange års ledererfaring. Det er med den baggrund, jeg vil kunne hjælpe, støtte og rådgive dig om både ledelsesmæssige eller personlige specifikke problemstillinger i forbindelse med undgåelse af stress og fremme af trivsel i din afdeling eller dit team.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller se de andre tilbud jeg har til virksomheder.

Det er op til fem gange billigere at forebygge, end at få én enkelt stress-sygemelding.

Alle kan (desværre) blive syge af stress, og der er ikke nogen, der med sikkerhed kan undgå det.

Måske har du tænkt, at det nærmest er umuligt at gøre noget for at forhindre stress eller at stress nærmest er kommet for at blive? Eller hælder du til, at stress er noget, I kan rekruttere jer ud af ved at finde og ansætte robuste og forandringsparate medarbejdere?

Som psykolog kan jeg sige, at nej, du kan ikke rekruttere medarbejdere, der er så robuste, at de med garanti ikke får stress. Og der findes ingen vaccine mod stress. Stress er en overbelastningstilstand, og ikke en individuel lidelse.

Fakta er, at en langvarig stress-sygemelding typisk koster virksomheden 2-300.000 kr., mens en forebyggende indsats kun koster en brøkdel af det, og ovenikøbet er det til gavn for mange i virksomheden på én gang. Hvis vi ser bort fra de økonomiske omkostninger ved en langvarig stress-sygemelding, handler det også om de personlige omkostninger for den stressramte og for kollegerne, der skal løfte arbejdsopgaverne imens, og ikke mindst den stressramtes pårørende og familie.

Med andre ord, så er en forebyggende indsats, før eller efter en stresssygemelding en rigtig god forretning, både målt på personlige omkostninger, på presset i virksomheden eller afdelingen og rent økonomisk for virksomheden.

Indhold i udviklingsforløb for ledere – Ingen stress – Mere trivsel

Udviklingsforløbet Ingen stress – Mere trivsel består altid som minimum af et opstartsmøde, interview af 3 medarbejdere á 30 min. varighed, bearbejdning og præsentation af resultater af interviewene for leder og medarbejdere samt to opfølgende samtaler med leder á 1,5 times varighed. Dette er fordelt over max 4 arbejdsdage.

Dertil interview af flere medarbejdere.

Udviklingsforløbet kan udvides med opfølgende individuelle lederudviklingssamtaler, inkl. forberedelse og efterbearbejdning, hvor minimum 5 samtaler anbefales for optimalt udbytte og omsætning til praksis af den indsamlede viden af interviewene.

Kontakt mig for et præcist tilpasset tilbud til dig og din organisation.

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset Introduktion til tinnitusparadokset Jeg vil her introducere et nyt begreb, som jeg kalder tinnitusparadokset. Et paradoks er ifølge Den Danske Ordbog ”en situation, ytring

Læs mere »

Del denne side på …