Krisepsykolog - Akut krisehjælp - Psykologisk debriefing

Krisepsykolog / Akut krisehjælp /  Psykologisk debriefing

Med autoriseret krisepsykolog Tom Steen Jensen, der har arbejdet med psykologisk debriefing siden 2017. Rykker ud omgående, 24/7, primært i Jylland. Kontakt mig straks – telefon 22 75 2000.

Hvornår er der behov for akut krisepsykolog / psykologisk debriefing?

Der kan være behov for akut krisehjælp, også kaldet psykologisk debriefing, i forbindelse med en hvilken som helst alvorlig hændelse. Det kan være på grund af et dødsfald, arbejdsulykke, trafikuheld, overfald, vold, terror eller lignende.

Der kan være behov for psykologisk krisehjælp for alle direkte involverede i en voldsom hændelse, vidner til hændelsen eller pårørende til disse.

Som autoriseret krisepsykolog rykker jeg ud omgående, hvis tilkaldt, med krisehjælp / psykologisk debriefing efter en hvilken som helst voldsom traumatiserende hændelse.

Du kan også opnå værdi for din organisation ved at have mig tilknyttet som Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog – jeg investerer tid i, at vi kommer til at kende hinanden – så kan du eller din HR-funktion undgå at skulle starte forfra, hver gang I skal have hjælp eller støtte til en eller anden ledelses- eller personaleproblematik.

Hvad er akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing er en struktureret samtaleproces efter en alvorlig akut opstået hændelse, krise, ulykke eller lignende.

Psykologisk debriefing har den bedste effekt, hvis det gennemføres indenfor de første 24 til 48 timer efter hændelsen. Akut krisehjælp skal ikke være obligatorisk, men alene et tilbud til de involverede.

Formålet med psykologisk debriefing er at forebygge og mindske risikoen for efterfølgende mulige psykiske traumer, der ubehandlet kan være særdeles belastende for den enkelte.

Hvem kan have behov for akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing kan typisk målrettes til flere forskellige kategorier af involverede i forbindelse med en alvorlig hændelse.

Det kan være

  • de direkte involverede som fx kan være årsag til eller direkte ofre for hændelsen
  • de professionelle involverede fx politi, redningsmandskab, lærere, sundhedsfaglige, ansatte på offentlige institutioner eller lignende
  • vidner til hændelsen eller akutte hjælpere, der har været mere eller mindre involverede i eller ved hændelsen
  • pårørende til nogle af de tidligere nævnte.

Hvad siger andre …

AnonymLeder
Læs mere
"Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen har ydet psykologisk støtte og debriefing i forbindelse med en voldsom og traumatisk hændelse med dødelig udgang, som en af vores medarbejdere var ude for i sin fritid. Selvom hændelsen foregik i fritiden, var den så voldsom og traumatiserende, at der var behov for krisepsykologisk bistand til de medarbejdere, som vedkommende havde haft et tæt samarbejde med, på førstkommende arbejdsdag. Tom Steen Jensen udførte debriefingen og støtten på en meget kompetent og sympatisk måde, og vi kan kun give Tom vores varmeste anbefaling."
Anja KjeldahlLeder, Børne- og Ungecenter Norddjurs
Læs mere
Vi har på BUCN (Børne- og Ungecenter Norddjurs) haft besøg af erhvervspsykolog Tom Steen Jensen i forbindelse med en akut opstået situation. "Tom trådte kompetent og roligt ind i organisationen og fik meget hurtigt et overblik over vores behov. Han gav følgeskab til det jeg ledelsesmæssigt allerede havde igangsat og tog fagligt lederskab af den videre proces. Både medarbejdere og beboere har efterfølgende talt positivt om samtalerne med Tom og jeg vil ikke tøve med at anvende ham til flere opgaver i fremtiden. Jeg kan på det varmeste anbefale Tom til samtaler med både beboere, pårørende og medarbejdere."
Anonym
Læs mere
"Xxx og jeg (Yyy) føler vi er klædt godt på videre og har i den grad taget dine råd og alt du sagde til os - det hele er blevet nemmere at håndtere. Tusind tak for din hjælp Tom, den er værdsat i stor grad. Mvh Yyy"
Tidligere
Næste

Hvem bestiller og hvordan bestilles akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing vil typisk være et behov for og blive rekvireret af virksomheder, institutioner, organisationer eller andre, der på en eller anden måde er ansvarlige for stedet for hændelsen, for de involverede eller de maskiner, materialer eller lignende, der er involverede i hændelsen.

Hvis du har behov for min hjælp til psykologisk debriefing, så send mig straks en sms til 22752000 med teksten PSYKOLOGISK DEBRIEFING (med store bogstaver), efterfulgt af dit fulde navn, organisation/virksomhed, og et enkelt ord, der beskriver hændelsens art, fx overfald, arbejdsulykke eller lignende.  Så ringer jeg tilbage så snart som muligt.

Hvis der er tale om enkeltpersoners involvering i en voldsom hændelse vil psykologisk debriefing typisk skulle rekvireres gennem en forsikringsordning, der så rekvirerer en krisepsykolog.

Om krisepsykolog Tom Steen Jensen

Som uddannet autoriseret krisepsykolog bliver jeg kaldt akut ud til psykologiske debriefing, og jeg har arbejdet med mange forskellige hændelser såsom arbejdsulykker, voldelige overfald, trafikulykker og lignende.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller se de tilbud jeg har til virksomheder eller til private.

Indhold i psykologisk debriefing

Akut krisehjælp / psykologisk debriefing har typisk en varighed på 2-3 timer for max 20 personer.

Hvis der er mere end 20 personer, vil den psykologiske debriefing typisk blive opdelt efter behov og grad af involvering og dermed blive gentaget dog med mulighed for forskelligt indhold og struktur.

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset Introduktion til tinnitusparadokset Jeg vil her introducere et nyt begreb, som jeg kalder tinnitusparadokset. Et paradoks er ifølge Den Danske Ordbog ”en situation, ytring

Læs mere »

Del denne side på …