Velkomstbrev til samtaleforløb for private hos Psykolog Tom Steen Jensen

Du får her i dette velkomstbrev en række informationer, som er eller kan være relevante for dig. Du er meget velkommen til enhver tid at bede om yderligere oplysninger.

Transport og parkering

Mit samtalelokale ligger i Aalborgs midtby på Nytorv, Østerågade 11, 9000 Aalborg, 2 sal, så det er let at komme til. Det er oven på Espresso House.

Kommer du med bus eller tog er der ca. 10 min. gang fra banegården eller fra rutebilstationen på John F. Kennedys Plads. Der er flere nærmere busstoppesteder, der afhænger af hvilken rute du vælger.

Kommer du i bil er der flere parkeringsmuligheder. De nærmeste er parkeringskælderen under Friis, oven på Føtex, oven på Salling, eller under Rema1000 i Vingårdsgade. Lidt længere vær og lidt billigere parkering er i den nordligste ende af parkeringspladsen bag Aalborg Kongres og Kulturcenter på Vesterbro. Derfra er der ca. 10 min. gang.

Praktisk om mit lokale

Når du kommer til Østerågade 11, 2. sal, går du bare indenfor hos Psykologerne på Nytorv. Lige indenfor er der ventepladser, og der kommer jeg og henter dig.

Når jeg henter dig i venterummet, siger jeg ikke navn af hensyn til dig og min tavshedspligt. Se mere om tavshedspligt nedenfor.
Hver samtale varer knap én time. Der kan opstå lidt ventetid, men meget sjældent mere end 5-10 min.

Betaling

Du kan eventuelt få dine samtaler hos mig betalt af din egen eller din virksomheds sundhedsforsikring eller du kan få refusion fra Sygeforsikringen Danmark. Du kan ikke få refusion fra den offentlige sygesikring ved henvisning fra egen læge. Læs mere om det på siden om priser og tilskud.

Hvis du selv skal betale, skal alle samtaler betales fra gang til gang med MobilePay eller ved bankoverførsel. Nummer til MobilePay og bankkontonummer står nederst på denne side.

Hvis du bliver forhindret til en samtale, skal du meddele afbud så hurtigt som muligt. Hvis du melder afbud, uanset årsag, under 24 timer før samtale skal du betale 50% af honoraret. Hvis du melder afbud samme dag eller udebliver, uanset årsag, skal du betale fuldt honorar.

Du kan melde afbud på mail eller sms. Hvis du melder afbud på sms, så husk at skrive dit navn, så jeg ved, hvem du er. 

Om samtalerne

Til første samtale vil jeg spørge dig om en række informationer, og jeg er som psykolog forpligtet til som minimum at kende dit fulde navn, din bopælsadresse og dit cpr-nummer.

Under samtalerne skriver jeg ”ordnede noter” om indholdet, da jeg som psykolog er forpligtet til at føre journal, og du er velkommen til at se noterne. Noterne skal jeg gemme og opbevare aflåst i min. fem år, hvorefter de vil blive forsvarligt destrueret.

I min behandling er jeg ikke optaget af, hvad der er sandt eller falsk, men af dine oplevelser af virkeligheden. Under samtaleforløbet er det også dig, der arbejder, og dette gør du især mellem samtalerne. Du skal derfor forvente, at et samtaleforløb kan opleves som hårdt arbejde.

Tavshedspligt

Jeg har som psykolog altid tavshedspligt om indholdet i vores samtaler. Der er dog to undtagelser herfor; hvis du vil gøre skade på andre eller dig selv. Hvis det således kommer til mit kendskab eller min formodning, at du gør ulovlig skade på børn, fx. omsorgssvigt eller krænkelser, er jeg som psykolog lovgivningsmæssigt forpligtet til at indberette mine informationer. Hvis det ligeledes kommer til mit kendskab eller formodning, at du vil gøre skade på dig selv eller andre, skal jeg gribe ind. I disse tilfælde gælder min tavshedspligt således ikke.

Hvis vi under eller efter dit samtaleforløb mødes på gaden, hilser jeg ikke på dig af hensyn til dig. Du er meget velkommen til at hilse på mig og indlede en dialog, hvis du har lyst til eller behov for det. Det er med andre ord dig, der bestemmer, om vi på det pågældende tidspunkt skal i dialog.

Har du spørgsmål så kontakt mig endelig før, under eller efter samtalerne.

Læs mere

Du kan læse mere om min tavshedspligt på https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers-tavshedspligt.pdf.

Del denne side på …