Velkomstbrev

Velkomstbrev til samtaleforløb for private hos Psykolog Tom Steen Jensen

Du får her i dette velkomstbrev en række informationer, som er eller kan være relevante for dig. Du er meget velkommen til enhver tid at bede om yderligere oplysninger.

Sådan finder du mit kontor

Fra og med 1. februar 2024 har jeg kontor på C. A. Olesens Gade 4, 2. sal. 9000 Aalborg, ved GrowAAL City. På 2. sal går du fra trappen til venstre, eller fra elevatoren til højre, hen ad gangen og finder mit kontor på venstre hånd ved første fællesareal, hvor der også er mulighed for at vente.

Her kan du kun træffe mig efter forudgående aftale.

Kommer du i bil, er der bedst parkeringsmulighed i C.W. Obel P-hus med indkørsel fra Badehusvej. Bemærk, hvis du parkerer i C. A. Olesens Gade, så er de to forskellige sider af gaden, to forskellige parkeringsområder, så sørg for, at du betaler til det parkeringsområde, hvor du parkerer din bil. 

Kommer du med bus eller tog kan du stå af ved Aalborg Vestby Station.

I begge tilfælde er der 5 min. gang til mit kontor.

Om samtalerne

Når jeg henter dig udenfor mit kontor, siger jeg ikke dit navn af hensyn til dig og min tavshedspligt. Se mere om tavshedspligt nedenfor.

Hver samtale varer knap én time, ca. 50 min. Der kan opstå lidt ventetid, men meget sjældent mere end 5-10 min.

Til første samtale vil jeg spørge dig om en række informationer, og jeg er som psykolog forpligtet til som minimum at kende dit fulde navn, din bopælsadresse og dit cpr-nummer.

Under samtalerne skriver jeg ”ordnede noter” om indholdet, da jeg som psykolog er forpligtet til at føre journal, og du er velkommen til at se noterne. Noterne skal jeg gemme og opbevare aflåst i min. fem år, hvorefter de vil blive forsvarligt destrueret.

I min behandling er jeg ikke optaget af, hvad der er sandt eller falsk, men af dine oplevelser af virkeligheden. Under samtaleforløbet er det også dig, der arbejder, og dette gør du især mellem samtalerne. Du skal derfor forvente, at et samtaleforløb kan opleves som hårdt arbejde.

Betaling

Du kan eventuelt få dine samtaler hos mig betalt af din egen eller din virksomheds sundhedsforsikring eller du kan få refusion fra Sygeforsikringen Danmark. Du kan ikke få refusion fra den offentlige sygesikring ved henvisning fra egen læge. Læs mere om det på siden om priser og tilskud.

Hvis du selv skal betale, skal alle samtaler betales fra gang til gang ved bankoverførsel.

Hvis du bliver forhindret til en samtale, skal du meddele afbud så hurtigt som muligt. Hvis du melder afbud, uanset årsag, under 24 timer før samtale skal du betale 50% af honoraret. Hvis du melder afbud samme dag eller udebliver, uanset årsag, skal du betale fuldt honorar.

Du kan melde afbud på mail eller sms. Hvis du melder afbud på sms, så husk at skrive dit navn, så jeg ved, hvem du er. 

Tavshedspligt

Jeg har som psykolog altid tavshedspligt om indholdet i vores samtaler. Der er dog to undtagelser herfor; hvis du vil gøre skade på andre eller dig selv. Hvis det således kommer til mit kendskab eller min formodning, at du gør ulovlig skade på børn, fx. omsorgssvigt eller krænkelser, er jeg som psykolog lovgivningsmæssigt forpligtet til at indberette mine informationer. Hvis det ligeledes kommer til mit kendskab eller formodning, at du vil gøre skade på dig selv eller andre, skal jeg gribe ind. I disse tilfælde gælder min tavshedspligt således ikke.

Hvis vi under eller efter dit samtaleforløb mødes på gaden, hilser jeg ikke på dig af hensyn til dig. Du er meget velkommen til at hilse på mig og indlede en dialog, hvis du har lyst til eller behov for det. Det er med andre ord dig, der bestemmer, om vi på det pågældende tidspunkt skal i dialog.

Har du spørgsmål så kontakt mig endelig før, under eller efter samtalerne.

Om min tavshedspligt

Du kan læse mere om min tavshedspligt på https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers-tavshedspligt.pdf.

Del denne side på …