TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Velkomstbrev

BEMÆRK – Ny klinikadresse

Fra og med 1. januar 2020 har jeg ny klinikadresse:

Gravensgade 15, 1. sal
9000 Aalborg

Velkommen til samtaleforløb hos Psykolog Tom Steen Jensen

Du får her en række informationer, som er eller kan være relevante for dig. Du er meget velkommen til enhver tid at bede om yderligere oplysninger.

Praktisk om mit lokale

Når du kommer til Gravensgade 15, 1. sal er der venterum lige indenfor. Jeg kommer og henter dig i venterummet.

Når jeg henter dig i venterummet, siger jeg ikke navn af hensyn til dig og min tavshedspligt. Se mere om tavshedspligt nedenfor.
Hver samtale varer knap én time og den første samtale vil tage lidt længere tid, da vi skal udveksle flere oplysninger. Der kan opstå lidt ventetid, men meget sjældent mere end 5-10 min.

Betaling

Du kan eventuelt få dine samtaler hos mig betalt af din egen eller din virksomheds sundhedsforsikring. Du kan få refusion fra Sygeforsikringen Danmark. Du kan ikke få refusion fra den offentlige sygesikring ved henvisning fra egen læge. Læs mere her.

Alle samtaler betales fra gang til gang med MobilePay eller ved bankoverførsel.

Hvis du bliver forhindret til en samtale, skal du meddele afbud på mail eller sms senest dagen før kl. 16.00. Ved senere afbud kan du blive pålagt et udeblivelseshonorar på 300 kr.

Om samtalerne

Til første samtale vil jeg spørge dig om en række informationer, og jeg er som psykolog forpligtet til som minimum at kende dit fulde navn, din bopælsadresse og dit cpr-nummer.

Under samtalerne skriver jeg ”ordnede noter” om indholdet, da jeg som psykolog er forpligtet til at føre journal, og du er velkommen til at se noterne. Noterne skal jeg gemme og opbevare aflåst i min. fem år, hvorefter de vil blive forsvarligt destrueret.

I min behandling er jeg ikke optaget af, hvad der er sandt eller falsk, men af dine oplevelser af virkeligheden. Under samtaleforløbet er det også dig, der arbejder, og dette gør du især mellem samtalerne. Du skal derfor forvente, at et samtaleforløb kan opleves som hårdt arbejde.

Tavshedspligt

Jeg har som psykolog altid tavshedspligt om indholdet i vores samtaler. Der er dog to undtagelser herfor, hvis du vil gøre skade på andre eller dig selv. Hvis det således kommer til mit kendskab eller min formodning, at du gør ulovlig skade på børn, fx. omsorgssvigt eller krænkelser, er jeg som psykolog lovgivningsmæssigt forpligtet til at indberette mine informationer. Hvis det ligeledes kommer til mit kendskab eller formodning, at du vil gøre skade på dig selv eller andre, skal jeg gribe ind. I disse tilfælde gælder min tavshedspligt således ikke.

Hvis vi under eller efter dit samtaleforløb mødes på gaden, hilser jeg ikke på dig af hensyn til dig. Du er meget velkommen til at hilse på mig og indlede en dialog, hvis du har lyst til eller behov for det. Det er med andre ord dig, der bestemmer, om vi på det pågældende tidspunkt skal i dialog.

Har du spørgsmål så kontakt mig endelig før, under eller efter samtalerne.

Læs mere

Du kan læse mere om min tavshedspligt på https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers-tavshedspligt.pdf.

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.