Workshopforløb for virksomheder - Ingen stress og mere trivsel

Workshopforløb for virksomheder: Ingen stress og mere trivsel

– med Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen, der også har mange års ledererfaring.

Som leder har du og dine medarbejdere længe talt om stress, men det har stadig ikke forandret noget til det bedre.

Du vil gøre noget for at mindske stress og forbedre trivslen, men du og dine medarbejdere ved stadig ikke helt, hvad I kan eller skal gøre helt konkret, og slet ikke hvordan I kommer i gang med en proces.

Du vil gerne igangsætte en effektiv og langvarig indsats mod stress, men dels ved du ikke hvad og hvordan, og du tror måske, at det er dyrt at forebygge stress eller at det ikke kan betale sig i det lange løb.

Du kan også opnå værdi for din organisation ved at have mig tilknyttet som Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog – jeg investerer tid i, at vi kommer til at kende hinanden – så kan du eller din HR-funktion undgå at skulle starte forfra, hver gang I skal have hjælp eller støtte til en eller anden ledelses- eller personaleproblematik.

Tag et stort og effektivt skridt mod Ingen stress og mere trivsel

Workshopforløbet er til dig, der vil sørge for, at du selv og dine medarbejdere får et langt, målrettet og praktisk anvendeligt forløb, der skal sikre at din afdeling eller virksomhed tager et stort og effektivt skridt mod ingen stress og mere trivsel.

Du vil opnå, at I sammen fra bunden får en fælles viden om stress og trivsel, opbygger et fælles forståeligt sprog og sammen afklarer virksomhedens, ledernes og medarbejdernes interne værdier, der skal beskytte mod stress og forbedre trivsel.

Du vil opnå, at I sammen fra første workshop kan skabe fælles forandringer, der fra dag ét bevæger jer væk fra stress og fra dag ét skaber mærkbar bedre trivsel.

Med andre ord, så vil du opnå, at du og dine medarbejdere sammen starter og gennemfører en målrettet, omfattende og effektiv indsats, så alle bliver involveret og får ejerskab for at sikre, at alle får mærkbart bedre trivsel og undgår stress på arbejdspladsen.

Workshopforløbet er til dig, der gerne vil være en leder, der

 • starter og gennemfører et længerevarende åbent, fælles og konstruktivt workshopforløb for alle ledere og medarbejdere, så I kan undgå stressramte kolleger og få mærkbar bedre trivsel
 • virkelig gør en forskel og skaber et nyt åbent dialogbaseret arbejdsmiljø for bedre trivsel
 • giver dine medarbejdere oplevelsen af, at deres meninger og input til bedre trivsel bliver hørt, taget alvorligt og forankret i en fælles bedre hverdag
 • starter med at gå foran dine lederkolleger for at undgå stress og skabe bedre trivsel
 • viser den øvrige organisation, at trivsel ikke koster på effektiviteten, tværtimod

Det får du i Workshopforløbet: Ingen stress og mere trivsel

 • Indledende 1:1 afklaring for præcisering af problemstillinger, ønsker, krav og mål
  • Uddybning af processen og tilretning, så den passer præcist til dig, dine medarbejdere og organisation
 • Workshop 1 – en hel dag
  • Foredraget om stress og trivsel (Se oplæg – link)
  • Dybdegående identifikation af akutte / største stressfremkaldende årsager
  • Dybdegående identifikation af akutte konkrete tiltag mod stress
  • Viden om trivselsskabende faktorer
  • Igangsætning af konkrete tiltag, ansvar og roller, mål, succeskriterier
 • Workshop 2 – en halv dag
  • Opfølgning siden sidste workshop – Hvad er blevet bedre? Hvad er ikke blevet bedre?
  • Afklaring af eventuelle tilretninger af tidligere vedtagne tiltag
  • Videre dybdegående identifikation af yderligere problemstillinger og årsager
  • Yderligere konkrete tiltag, der er stressreducerende og trivselsskabende
  • Videreudvikling af tidligere afklarede tiltag
  • Igangsætning af konkrete tiltag, ansvar og roller, mål, succeskriterier
 • Workshop 3 – en halv dag
  • Opfølgning siden sidste workshop – Hvad er blevet bedre? Hvad er ikke blevet bedre?
  • Afklaring af eventuelle tilretninger af tidligere vedtagne tiltag
  • Videre dybdegående identifikation af komplicerede/vanskelige problemstillinger
  • Igangsætning af konkrete langtrækkende tiltag, ansvar og roller, mål, succeskriterier
  • Forslag til det videre langvarige og vedligeholdende arbejde, gentagende loops

Om Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Som uddannet autoriseret erhvervspsykolog med mange års ledererfaring vil jeg kunne hjælpe, støtte og rådgive dig om både ledelsesmæssige eller personlige specifikke problemstillinger i forbindelse med undgåelse af stress og fremme af trivsel i din afdeling eller dit team.

Som erhvervspsykolog har jeg mange års erfaringer med afholdelse af workshops. Jeg har desuden en solid viden om og arbejder med udvikling af ledere og ledelse. Samtidig har jeg har haft mange stressramte personer i individuelle forløb. Jeg har således bred og dyb kompetence til at facilitere workshops for at undgå stress og skabe mere trivsel.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller se de andre tilbud jeg har til virksomheder.

Det er op til fem gange billigere at forebygge, end at få én enkelt stress-sygemelding

Alle kan (desværre) blive syge af stress, og der er ikke nogen, der med sikkerhed kan undgå det.

Måske har du tænkt, at det nærmest er umuligt at gøre noget for at forhindre stress eller at stress nærmest er kommet for at blive? Eller hælder du til, at stress er noget, I kan rekruttere jer ud af ved at finde og ansætte robuste og forandringsparate medarbejdere?

Som psykolog kan jeg sige, at nej, du kan ikke rekruttere medarbejdere, der er så robuste, at de med garanti ikke får stress. Og der findes ingen vaccine mod stress. Stress er en overbelastningstilstand, og ikke en individuel lidelse.

Fakta er, at en langvarig stress-sygemelding typisk koster virksomheden 2-300.000 kr., mens en forebyggende indsats kun koster en brøkdel af det, og ovenikøbet er det til gavn for mange i virksomheden på én gang. Hvis vi ser bort fra de økonomiske omkostninger ved en langvarig stress-sygemelding, handler det også om de personlige omkostninger for den stressramte og for kollegerne, der skal løfte arbejdsopgaverne imens, og ikke mindst den stressramtes pårørende og familie.

Med andre ord, så er en forebyggende indsats, før eller efter en stresssygemelding en rigtig god forretning, både målt på personlige omkostninger, på presset i virksomheden eller afdelingen og rent økonomisk for virksomheden.

I får et skræddersyet workshopforløb for at undgå stress og skabe mere trivsel

Den vigtigste forberedelse til dette workshopforløb er dit og mit indledende samarbejde, så du og dine medarbejdere får det bedst mulige og bedst tilpassede workshopforløb for netop dig, der er tilpasset netop dig, dine medarbejdere og jeres organisation. Der er således mulighed for et helt igennem tilpasset og målrettet workshopforløb for at undgå stress og skabe mere trivsel.

Workshopforløbet Ingen stress og mere trivsel, der som standard er beskrevet ovenfor, omfatter én hel dags og to halve dages workshop for op til 15 deltagere, inkl. indledende og afklarende møde, forberedelse og alle undervisningsmaterialer. Workshopforløbet kan desuden tilpasses, så det passer præcist til dine og jeres behov og ønsker i organisationen.

Kontakt mig for et præcist tilpasset tilbud til dig og din organisation.

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset Introduktion til tinnitusparadokset Jeg vil her introducere et nyt begreb, som jeg kalder tinnitusparadokset. Et paradoks er ifølge Den Danske Ordbog ”en situation, ytring

Læs mere »

Del denne side på …