Depression

Depression

Hvad er depression?

Depression er en ret almindelig lidelse, der hvert år rammer ca. 10.000 personer i Danmark og ca. 90.000 lever lige nu med depression. Heraf er der ca. dobbelt så mange kvinder som mænd, og typisk rammer det aldersgruppen 20-30-årige, men også andre aldersgrupper kan blive ramt af depression. Desuden kan depression ramme alle uanset køn, miljø og socialt lag. Det er værd at hæfte sig ved, at mænd også kan lide af depression, men desværre viser det sig, at de opsøger hjælp og støtte senere end kvinder eller slet ikke. Dette er en medvirkende årsag til, at mænd er underrepræsenteret i statistikkerne.

Depression kan opdeles i forskellige sværhedsgrader, let, moderat eller svær. Den kan ligeledes opdeles i en enkelt episode, periodisk eller vedvarende. Depression kan således sættes i forbindelse med begivenheder som fødsel eller årstider som vinter eller tage sit afsæt i almindelig nedtrykthed, der dog bliver langvarigt eller vedvarende uden forandringer til det bedre.

Depression eller symptomer på depression, kan også opleves sammen med andre psykiske belastende lidelser som for eksempel stress, angst, traumer eller andre sværere psykiske lidelser som bipolar (tidligere manio-depressiv). Læs mere om stress og angst her på min hjemmeside.

Hvad er symptomerne på depression?

 Symptomerne på depression, der kræver behandling er, at man uden egentlig årsag er nedtrykt og ked af det, manglende lyst og interesse for ting eller omgivelserne, som man plejer at interessere sig for, herunder sin familie, sit arbejde, sine fritidsinteresser og sit sexliv, rastløshed, koncentrationsbesvær, uro og angst, manglende energi og øget træthed, søvnbesvær eller tanker om død eller selvmord.

Hvad er behandlingen for depression?

Depression og især sidstnævnte symptomer er desværre forbundet med tabu, og det kan være meget svært at få talt om det. Derfor kan det første i behandlingen være at få sat ord på sin situation og sine tanker. Dette alene kan hjælpe flere til at få vendt retningen ud af en depression.

Desuden er depression en alvorlig tilstand, og det er vigtigt at reagere på det og søge behandling, hvis man oplever symptomer på depression.

Behandlingen kan være samtaleterapi hos en psykolog, og det kan være i kombination med medicinsk behandling via egen læge. Det kan ofte være omgivelserne, der kan bidrage til en påbegyndelse af et behandlingsforløb, da den depressive, grundet symptomerne, vil have svært ved selv at overkomme fx at tage kontakt til psykolog eller egen læge.

Samtaleterapien kan være baseret på flere psykologiske retninger, fx kognitiv adfærdsterapi eller psykodynamisk terapi.

Læs mere

Reference: Læs evt. mere om depression på Dansk Psykologforenings hjemmeside ”Alt om psykologi”, hvor du kan søge på depression: https://altompsykologi.dk/?s=depression.

Del denne side på …