TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Citater

Sidste nyt
Fra og med torsdag 19/3 og indtil videre vil der kun blive afholdt online-samtaler.

Hvorfor bruge citater?

Jeg anvender gerne citater, der giver stof til viden, læring, refleksion og forandring. Citaterne er samlet gennem lang tid og fælles for dem er, at de beskriver den måde, jeg forsøger at tænke, leve og arbejde på.

Citater 

 • “Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.”
 • Alt det vigtigste i livet er vores relationer, resten er bare detaljer.”
  Mikkel Beha Erichsen (1966), Tv-vært, sejler og forfatter.
 • “At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “At turde, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv.”
  (Ovenstående er den populære udgave, men det originale citat er:)
  “Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes, saa let, saa ganske som var det Ingenting sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele og taber mig selv!”.
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “Det gode liv er en proces, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke et mål.”
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.
 • “Lykke er ikke et mål, vi når for enden af livets vej – det er selve den måde, vi lever vores liv på”.
  Aristoteles (384–322 f.Kr.),  græsk filosof.
 • “Opfør dig sådan, at grundlaget for dine beslutninger også kan danne grundlag for en almengyldig lovgivning.” (Det kategoriske imperativ)
  Immanuel Kant (1724–1804), tysk filosof.
 • “Alle menneskers grundlæggende behov er, at blive oplevet som det er af et andet menneske.”
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.
 • “Det er klienten, der ved, hvad der gør ondt, hvilken retning at gå, hvilke problemer der er vigtigste, hvilke erfaringer har været dybest rodfæstet.”
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.
 • “Fri vilje består i evnen til glad at gøre det, jeg må gøre.”
  Carl Gustav Jung (1875- 1961), amerikansk psykolog.
 • “Mødet mellem to personligheder er som kontakten mellem to kemiske stoffer: kommer der en reaktion, vil begge forvandles.”
  Carl Gustav Jung (1875-1961), amerikansk psykolog.
 • “Enhver kan selv beslutte sig for at være glad og tilfreds uanset vilkårene.”
  Viktor Frankl (1905–1997), tysk-amerikansk professor i neurologi og psykiatri og tidligere KZ-fange.
  “Søger vi efter lykke, spørger vi nidkært: “Hvad har livet til mig?”. Spørger vi efter mening, er det os, der i vores handlinger skal besvare livets spørgsmål til os: “Hvad har du at byde på?”
  Viktor Frankl (1905–1997), tysk-amerikansk psykolog og KZ-fange.
 • “Det er ikke mangel på kærlighed, men mangel på venskab, der skaber ulykkelige ægteskaber.”
  Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900),  tysk filosof.
 • “Prøv med kærlighedens stærke arm”, (Rektor Halling fra Flemming-bøgerne).
  Gunnar Jørgensen, dansk forfatter (1896-1963).
 • “En familie med problemer, er en familie, der ikke taler sammen.”
  Niels Hoffmeyer , dansk psykolog.
 • “Man kan ikke lede andre, før man kan lede sig selv.”
  Tom Steen Jensen, psykoterapeut.
 • “Følg de mennesker,der søger sandheden, men flygt fra dem, der siger de har fundet den.”
  Václav Havel, tjekkisk forfatter og politikker.
 • “Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge planer.”
  John Lennon, engelsk sanger og sangskriver.
 • “Misbrug er fejlernæring af følelsesmæssige behov.”
  Ukendt.
 • “Den største hæder i livet ligger ikke i aldrig at falde, men i rejse sig, hver gang man falder.”
  Nelson Mandela, sydafrikansk borgerretsforkæmper og statsleder.
 • “Den største svaghed hos de fleste mennesker er deres tendens til at tøve med at fortælle andre, hvor meget de elsker dem, mens de stadig lever,”
  Orlando A. Battista, canadisk-amerikansk forfatter.
 • “Der er to måder at betragte livet på. Den ene er, som om der ikke findes mirakler. Den anden er, som om alt er et mirakel.”
  Albert Einstein, tysk fysiker.
 • “Enhver kan blive vred – det er let. Men at være vred på den rette person, i den rette udstrækning, på det rette tidspunkt, af den rette grund og på den rette måde – det er ikke let.”
  Aristoteles, græsk filosof.
 • “Grace – Gracefully Reaching After Continual Excellence.”
  Chris MacDonald, amerikansk-dansk fysiolog og coach.
 • “I det lange løb skaber vi selv vores liv og os selv. Processen slutter ikke, før vi dør. Og de valg, vi træffer, er i sidste ende vores eget ansvar.”
  Eleanor Roosevelt, amerikansk præsidentfrue.
 • “Det er ikke den stærkeste art, der overlever, ej heller den mest intelligente. Det er den, der bedst tilpasser sig forandring.”
  Charles Darwin, engelsk naturforsker.
 • “Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre; mod til at ændre de ting, jeg kan; og visdom til at kende forskellen.”
  Reinhold Nieburg, amerikansk teolog.
 • “Den svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er en egenskab ved de stærke.”
  Ghandi, indisk politiker og åndelig leder.
 • “Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til dine ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til dine handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til dine vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din skæbne.”
  Ukendt.
 • “At lytte er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Gør jeg ikke det, hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden – i stedet for at gavne ham – egentlig vil beundres af ham.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “Alle børn er alles børn.”
  Iris Garnov, dansk forfatter og tidligere medlem af Det Etiske Råd.
 • “If your dreams do not scare you, they are not big enough.” – Hvis dine drømme ikke skræmmer dig, er de ikke store nok.
  Ellen Johnson Sirleaf, den første demokratisk valgte kvindelige præsident i Afrika i Liberia.
 • “If you can’t explain it simply you don’t understand it well enough.”
  Albert Einstein, fysiker.

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.