Citater

Citater

Hvorfor bruge citater?

Jeg anvender gerne citater, der giver stof til viden, læring, refleksion og forandring. Citaterne er samlet gennem lang tid og fælles for dem er, at de beskriver den måde, jeg forsøger at tænke, leve og arbejde på.

Citater om Livet, Ledelse, Relationer, Følelser, Terapi, Læring, Børn, Klima og natur, Biologi.

Ét vigtigt ordsprog

 • Ubi bene, ibi patria
  (lat., citat i forskellig form fra flere græske og romerske forfattere, bl.a. Cicero)
  Hvor man befinder sig godt, der er ens fædreland.
  Min oversættelse: “Hvor jeg har det godt, er mit hjem.”

 Livet

 • “Saa bliver Alvoren den at leve hver Dag,  som var det den sidste og tillige den første i et langt Liv.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “At turde, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv.”
  (Ovenstående er den populære udgave, men det originale citat er:)
  “Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes, saa let, saa ganske som var det Ingenting sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele og taber mig selv!”.
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “Opfør dig sådan, at grundlaget for dine beslutninger også kan danne grundlag for en almengyldig lovgivning.” (Det kategoriske imperativ)
  Immanuel Kant (1724–1804), tysk filosof.
 • “Hvor vidunderligt er det, at ingen behøver at vente et øjeblik, før de begynder at forbedre verden.”
  Anne Franks dagbog, Anne Frank (1929-1945), afdød KZ-fange.
 • “Lykke er ikke et mål, vi når for enden af livets vej – det er selve den måde, vi lever vores liv på”.
  Aristoteles (384–322 f.Kr.),  græsk filosof.
 • “Søger vi efter lykke, spørger vi nidkært: “Hvad har livet til mig?”. Spørger vi efter mening, er det os, der i vores handlinger skal besvare livets spørgsmål til os: “Hvad har du at byde på?”
  Viktor Frankl (1905–1997), tysk-amerikansk psykolog og KZ-fange.
 • “Fri vilje består i evnen til glad at gøre det, jeg må gøre.”
  Carl Gustav Jung (1875- 1961), amerikansk psykolog.
 • “Det gode liv er en proces, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke et mål.”
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.
 • “Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre; mod til at ændre de ting, jeg kan; og visdom til at kende forskellen.”
  Reinhold Nieburg, amerikansk teolog.
 • “Følg de mennesker, der søger sandheden, men flygt fra dem, der siger de har fundet den.”
  Václav Havel, tjekkisk forfatter og politikker.
 • “Den største hæder i livet ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse sig, hver gang man falder.”
  Nelson Mandela, sydafrikansk borgerretsforkæmper og statsleder.
 • “Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge planer.”
  John Lennon, engelsk sanger og sangskriver.
 • “I det lange løb skaber vi selv vores liv og os selv. Processen slutter ikke, før vi dør. Og de valg, vi træffer, er i sidste ende vores eget ansvar.”
  Eleanor Roosevelt, amerikansk præsidentfrue.
 • “Der er to måder at betragte livet på. Den ene er, som om der ikke findes mirakler. Den anden er, som om alt er et mirakel.”
  Albert Einstein, tysk fysiker.
 • “Nothing happens until something moves. When something vibrates, the electrons of the entire universe resonate with it. Everything is connected.”
  Albert Einstein, tysk fysiker.
 • “The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time.”
  “Det rigtige formål for mennesket er at leve, ikke at kun eksistere. Jeg vil ikke spilde mine dage på at forsøge at forlænge dem. Jeg vil bruge min tid.” (min oversættelse)
  (Brugt i James Bond filmen “No time to die”, 2021)
  Jack London, Amerikansk forfatter.
 • “Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til dine ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til dine handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til dine vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din skæbne.”
  Ukendt.
 • “Suffering is necessary until you realize it is unnecessary.” (“Lidelse er nødvendigt, indtil du erkender, at det er unødvendigt”)
  Eckhart Tolle, Canadisk-tysk forfatter.
 • “I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief.” – Min oversættelse: “Jeg vil hellere have et sind åbent af undring, end et lukket af tro.”
  Gerry Spence, f. 1929, Amerikansk advokat og forfatter til bogen: “How to Argue and Win Every Time: At Home, At Work, In Court, Everywhere, Every Day”, 1992, fra et kapitel om fordomme.

Ledelse

 • “Culture eats strategy for breakfast”.
  Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), østrigsk-amerikansk professor i politik, filosofi og ledelse.
 • “Management er at gøre tingene rigtigt. Ledelse er at gøre de rigtige ting.”
  Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), østrigsk-amerikansk professor i politik, filosofi og ledelse.
 • “You manage things; you lead people”.
  Grace Murray Hopper (1906-1992), amerikansk matematiker, IT-specialist og kontreadmiral i US Navy.
 • “For den, der ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig.”
  Lucius Annaeus Seneca (4 f.Kr.-65), romersk, stoisk filosof og statsmand.
 • “Den bedste chef er den, der har fornuft nok til at vælge gode medarbejdere til at gøre arbejdet, og selvbeherskelse nok til at lade være med at forstyrre dem, mens de gør det”. 
  Theodor Roosevelt (1858-1919), præsident i USA.
 • “Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm.”
  Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog.

Relationer

 • “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” (fra bogen “Den etiske fordring”)
  K. E. Løgstrup, dansk teolog og filosof.
 • “Mødet mellem to personligheder er som kontakten mellem to kemiske stoffer: kommer der en reaktion, vil begge forvandles.”
  Carl Gustav Jung (1875-1961), amerikansk psykolog.
 • “Det er ikke mangel på kærlighed, men mangel på venskab, der skaber ulykkelige ægteskaber.”
  Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900),  tysk filosof.
 • “Alt det vigtigste i livet er vores relationer, resten er bare detaljer.”
  Mikkel Beha Erichsen (1966), Tv-vært, sejler og forfatter.
 • “Den største svaghed hos de fleste mennesker er deres tendens til at tøve med at fortælle andre, hvor meget de elsker dem, mens de stadig lever,”
  Orlando A. Battista, canadisk-amerikansk forfatter.
 • “Alle menneskers grundlæggende behov er, at blive oplevet som det er af et andet menneske.”
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.
 • “Prøv med kærlighedens stærke arm”, (Rektor Halling fra Flemming-bøgerne).
  Gunnar Jørgensen, dansk forfatter (1896-1963).
 • “En familie med problemer, er en familie, der ikke taler sammen.”
  Niels Hoffmeyer , dansk psykolog.

Følelser

 • “Enhver kan selv beslutte sig for at være glad og tilfreds uanset vilkårene.”
  Viktor Frankl (1905–1997), tysk-amerikansk professor i neurologi og psykiatri og tidligere KZ-fange.
 • “Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “Enhver kan blive vred – det er let. Men at være vred på den rette person, i den rette udstrækning, på det rette tidspunkt, af den rette grund og på den rette måde – det er ikke let.”
  Aristoteles, græsk filosof.
 • “Den svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er en egenskab ved de stærke.”
  Ghandi, indisk politiker og åndelig leder.

Terapi

 • “At lytte er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Gør jeg ikke det, hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden – i stedet for at gavne ham – egentlig vil beundres af ham.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”
  Søren Kierkegaard (1813–1855), dansk filosof.
 • “The curious paradox is that, when I accept myself as I am, then I can change.” – “Det interessante paradoks er, når jeg accepterer mig selv som jeg er, kan jeg ændre mig.” (min oversættelse)
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.
 • “Det er klienten, der ved, hvad der gør ondt, hvilken retning at gå, hvilke problemer der er vigtigste, hvilke erfaringer har været dybest rodfæstet.”
  Carl Rogers (1902-1987), amerikansk psykolog.

Læring

 • “If you can’t explain it simply you don’t understand it well enough.”
  Albert Einstein, tysk fysiker.
 • “Grace – Gracefully Reaching After Continual Excellence.”
  Chris MacDonald, amerikansk-dansk fysiolog og coach.

Børn

 • “Alle børn er alles børn.”
  Iris Garnov, dansk forfatter og tidligere medlem af Det Etiske Råd.

Klima og natur

 • “We Do Not Inherit the Earth from Our Ancestors; We Borrow It from Our Children”
  Oprindeligt “… the life of a man who knows that the world is not given by his fathers, but borrowed from his children”.
  Wendell Berry, amerikansk forfatter og miljøaktivist, fra bogen “The Unforeseen Wilderness: An Essay on Kentucky’s Red River Gorge”, 1971.
 • “Don’t listen to me. Listen to the scientists”
  Greta Thunberg, svensk klimaaktivist.

Biologi

 • “Det er ikke den stærkeste art, der overlever, ej heller den mest intelligente. Det er den, der bedst tilpasser sig forandring.”
  Charles Darwin (1809-1882) ), engelsk naturforsker og geolog.

Del denne side på …