Dialogbaseret trivselsundersøgelse

Dialogbaseret trivselsundersøgelse

En dialogbaseret trivselsundersøgelse hjælper med at løse virksomhedens udfordringer med stress, konflikter og andre trivselsproblemer

Få hjælp til at løse de personale- og ledelsesmæssige udfordringer som opstår ud af stress, interne konflikter og andre trivselsrelaterede problematikker i virksomheden. En dialogbaseret trivselsundersøgelse giver jer indsigt i og værktøjer til at adressere problemstillingerne og forbedre både medarbejdernes trivsel og virksomhedens samlede arbejdsmiljø.

En dialogbaseret trivselsundersøgelse handler om at:

 • identificere og håndtere stressfaktorer blandt medarbejdere eller ledere gennem individuel analyse og målrettede interventioner
 • skabe mulighed for konflikthåndtering, der adresserer interne uoverensstemmelser på arbejdspladsen, hvilket bidrager til en mere harmonisk og produktiv arbejdskultur
 • giver jer skræddersyede løsninger til at forbedre trivslen for både medarbejdere og ledere gennem personlig udvikling og teamorienterede tiltag
 • udvikle grundlaget for en dybere forståelse for virksomhedens unikke behov og udfordringer, der strækker sig går ud over standardiserede metoder og , hvilket muliggør mere målrettede og effektive løsninger
 • skabe en platform for åben dialog og anonymiseret feedback, der giver virksomhedsledelsen en mulighed for at handle på specifikke problemstillinger og skabe et mere bæredygtigt og trivselsorienteret arbejdsmiljø.

 

En dybdegående undersøgelse, der dækker mange af virksomhedens behov

Den dialogbaserede trivselsundersøgelse kan hjælpe virksomheden med en bred vifte af udfordringer og udviklingsområder i forhold til stress, trivsel og konflikter.

Undersøgelsen og resultaterne kan  hjælpe virksomheden med at:

 • forbedre medarbejdertrivsel og engagement: I er interesserede i at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, føler sig engagerede og motiverede til at yde deres bedste
 • reducere stressniveauet: I vil gerne identificere og mindske stressfaktorerne på arbejdspladsen for at øge trivslen og produktiviteten blandt medarbejderne
 • opnå effektiv konflikthåndtering: I vil finde ud af, hvordan I løser og forebygger interne konflikter, så arbejdsmiljøet forbliver harmonisk og samarbejdsorienteret
 • udvikle lederskabskompetencerne: I vil styrke ledernes evner til at håndtere og motivere deres teams samt udvikle deres personlige ledelsesstil
 • identificere organisationsmæssige belastninger: I har brug for at adressere belastninger og udfordringer på organisatorisk niveau for at sikre en mere effektiv og bæredygtig drift
 • skabe en åben dialog og kultur for forandringer: I vil opbygge (eller styrke) en virksomhedskultur, hvor åben kommunikation, feedback og forandringsvillighed er centralt, hvilket fremmer trivslen og innovationen på arbejdspladsen

 

Det er til jer, der ønsker en skræddersyet løsning med specifikke, tilpassede undersøgelser og handlinger, der adresserer netop jeres unikke udfordringer og behov, frem for generiske tilgange, som ikke nødvendigvis passer til virksomhedens kontekst.

 

Den dialogbaserede trivselsundersøgelse egner sig især (men ikke udelukkende) til

 • Ledere og virksomhedsejere i små og mellemstore virksomheder uden en dedikeret HR-funktion, der søger en fortrolig og skræddersyet tilgang til at løse komplekse personale- og ledelsesmæssige udfordringer, såsom håndtering af stress, forbedring af trivslen på arbejdspladsen og udvikling af individuelle lederkompetencer
 • Teams eller afdelinger inden for større virksomheder, der oplever interne konflikter, belastninger eller stress og har brug for en skræddersyet tilgang til at håndtere disse specifikke dynamikker, hvilket kan omfatte konflikthåndtering, trivselsanalyse eller individuel coaching
 • Virksomheder, der ønsker at gå ud over de traditionelle standardiserede undersøgelser, som ikke tilbyder muligheden for at tilføje eller undersøge virksomhedsspecifikke spørgsmål. Disse virksomheder søger en mere tilpasset og dybdegående tilgang til at undersøge og løse specifikke udfordringer, der ikke nødvendigvis kan adresseres gennem standardiserede benchmark-metoder
 • Organisationer, der ønsker at forstå de dybere lag af belastninger, trivsel og ledelsesdynamikker på arbejdspladsen og søger en mere nuanceret tilgang, der går ud over de generelle spørgsmål i traditionelle trivselsundersøgelser for at opnå mere relevant og handlingsrettet indsigt
 • Nystartede virksomheder, der ønsker at etablere sunde og trivselsorienterede arbejdsmiljøer fra begyndelsen og har brug for skræddersyet rådgivning og analyser for at opnå dette, fordi de ikke har den nødvendige interne ekspertise til at håndtere dette på egen hånd

 

Transformerer medarbejdertrivsel og løser ledelsesmæssig udfordringer

Dialogbaseret trivselsundersøgelse giver dig adgang til en række værdifulde læringspunkter, der vil transformere din tilgang til medarbejdertrivsel og ledelsesmæssige udfordringer.

Det består af:

 • Fortrolige samtaler: Muligheden for fortrolige og anonymiserede samtaler, der giver dine medarbejdere og ledere mulighed for ærligt at udtrykke deres bekymringer og udfordringer.
 • Dybdegående analyse: En dybdegående og skræddersyet analyse af organisatoriske belastninger, konflikter og stressfaktorer på arbejdspladsen.
 • Skræddersyede interventioner: Skræddersyede løsninger og handlingsplaner til at tackle specifikke udfordringer og forbedre trivslen på arbejdspladsen.
 • Personlig udvikling: Individuelle udviklingsplaner og værktøjer til at styrke ledernes kompetencer og støtte medarbejdernes personlige udvikling.

 

Læringen er omdrejningspunktet med den dialogbaserede undersøgelse, fordi det er herfra, vi kan skabe både forandring og udvikling i virksomheden, så I opnår de resultater, I ønsker.

Med undersøgelsen opnår I at få:

 • En dybdegående forståelse af de organisatoriske behov  baseret på virksomhedens unikke udfordringer og behov
 • Konkret læring om, hvordan I skaber en kultur, der prioriterer trivsel og åben kommunikation på arbejdspladsen
 • Indsigt i de effektive strategier til at håndtere stress, konflikter og forbedre arbejdsmiljøet

 

Det giver jer en dybere forståelse, der kan forandre og styrke jeres tilgang til medarbejdertrivsel og ledelse.

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø

Med dialogbaseret trivselsundersøgelse kan I forvente en væsentlig styrkelse af virksomhedens arbejdsmiljø. I får en skræddersyet tilgang til at forstå og løse de komplekse udfordringer, som medarbejdere og ledere står over for.

Efter undersøgelsen kan I se frem til:

 • Øget medarbejdertrivsel og engagement på arbejdspladsen, hvilket fører til et mere produktivt og motiveret team
 • At kunne håndtere konflikter effektivt med værktøjer, der hjælper jer med at identificere, tackle og forebygge interne konflikter og forbedre samarbejdet på tværs af afdelinger
 • At kunne styrke udviklingen af ledernes kompetencer i forhold til at motivere, lede og støtte deres teams med en skræddersyet tilgang
 • At opnå en dybere indsigt i organisationens behov, hvilket muliggør skræddersyede løsninger og handlinger

 

I får både specifikke og målrettede løsninger, der adresserer jeres unikke udfordringer, ikke en ‘one-size-fits-all’ tilgang. Og hele processen hjælper virksomheden med at skabe en bæredygtig forandringskultur og en dialogbaseret kultur, som også der fremmer forandringer og innovation.

Når I bruger resultaterne fra den dialogbaserede tilgang, vil I komme til at opleve en mere trivselsorienteret arbejdsplads, hvor alle niveauer af virksomheden trives og præsterer deres bedste.

Med den dialogbaserede tilgang vil I opleve en mere trivselsorienteret arbejdsplads, hvor alle niveauer af virksomheden trives og præsterer deres bedste.

Sådan foregår det overordnet

Processen tager udgangspunkt i en fortrolig og struktureret interviewproces med de involverede ledere eller  medarbejdere. Interviewene varer på typisk mellem 30-60 minutter afhængigt af behov og ambitionsniveau.

Undersøgelsens indhold og spørgsmål vil altid på forhånd være tilpasset den aktuelle situation i jeres virksomhed, hvor jeg undervejs også trækker på erfaring og ekspertise til at gennemføre interviews meget fleksibelt og fortroligt.

Den indsamlede viden og data anonymiseres og kondenseres til en kort, præcis og letforståelig rapport. Rapporten indeholder analyser af resultaterne og klare anbefalinger til konkrete handlingsplaner for ledelsen.

Jeg anbefaler at få præsenteret rapporten først for ledelsen, og derefter at facilitere en struktureret, dialogbaseret proces for hele ledergruppen og/eller for hele medarbejdergruppen. Dette er med til at give ledergruppen et samlet overblik over identificerede problemstillinger, læringspunkter samt udviklingspotentiale inden for ledelsesområdet. Samtidigt får medarbejderne også en klar indsigt i om de fælles identificerede problemstillinger.

Denne tilgang sikrer ikke kun en klar forståelse af situationen, men også helt konkrete løsningsforslag til at styrke virksomhedens trivsel og ledelseskvalitet, der umiddelbart kan omsættes konkrete tiltag for bedre trivsel, minder stress, eller hvad der nu ønskes med processen.

Skal vi tage en snak?

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere uddybning af, hvordan dialogbaseret trivselsundersøgelse kan gavne din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte mig.

Jeg giver gerne en mere detaljeret information om tilgangen og resultaterne af dialogbaserede trivselsundersøgelse.

Har I brug for anden hjælp, så kan du læse mere om, hvad jeg ellers tilbyder til virksomheder og medarbejdere for at opnå bedre ledelse og trivsel og undgå ingen stress.

 

Del denne side på …