Foredrag om stress og trivsel

Foredrag om stress, trivsel og psykologisk tryghed på arbejdspladsen

– med Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen, der også har mange års ledererfaring.

Som leder har du og dine medarbejdere flere gange talt om stress og trivsel på arbejdspladsen, men sammen ved I ikke helt, hvordan I kan komme videre.

Du oplever, at du selv og dine medarbejdere ikke har en fælles forståelse og viden om stress og trivsel, og derfor ved I ikke helt, hvad I kan eller skal gøre for at undgå unødig stress på arbejdspladsen og risikoen for sygemeldinger.

Du mangler i din organisation at få et fælles sprog og eksakt viden om stress og især om håndtering, dels for at undgå det og dels for at kunne tale konstruktivt herom, hvis det rammer en medarbejder.

Du mangler et nyt fokus eller igangsættende tiltag for dig og dine medarbejdere, så stress ikke længere bliver et spørgsmål om skyld hos ledelse eller medarbejdere.

Du har måske opdaget, at det er en misforståelse, at ”vi kan undgå stress ved ikke at tale om det”.

Du kan også opnå værdi for din organisation ved at have mig tilknyttet som Virksomhedens foretrukne erhvervspsykolog – jeg investerer tid i, at vi kommer til at kende hinanden – så kan du eller din HR-funktion undgå at skulle starte forfra, hver gang I skal have hjælp eller støtte til en eller anden ledelses- eller personaleproblematik.

Det, du vil opnå med foredraget, er

 • at give dig selv og dine medarbejdere et kort igangsættende kickoff med viden om stress og trivsel på arbejdspladsen.
 • at I sammen skal kunne tale åbent om stress og trivsel, og de forandringer, der er nødvendige for at kunne skabe psykologisk tryghed og et bedre fælles psykisk arbejdsmiljø.
 • at I sammen får en fælles forståelse for det forskningsbaserede nøglebegreb “psykologisk tryghed“.

Med andre ord, så vil du opnå, at du og dine medarbejdere tager de første nye skridt i retningen af øget trivsel på arbejdspladsen.

Foredraget om stress og trivsel på arbejdspladsen er til dig, der gerne vil være den leder, der

 • starter en åben, fælles og konstruktiv dialog på baggrund af viden og et fælles sprog for stress og trivsel, så I sammen kan undgå stressramte kollegaer.
 • virkelig gør en forskel og skaber et åbent, dialogbaseret arbejdsmiljø for bedre trivsel.
 • starter med at gå foran dine lederkolleger og være den leder, der vil vise, at trivsel ikke koster på effektiviteten, tværtimod.

Det får du med foredraget om stress, trivsel og psykologisk tryghed med Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen:

 • en fælles viden og et fælles sprog om stress, trivsel og psykologisk tryghed, der er baseret på nyeste forskning.
 • et oplæg, der er så jordnært, forståeligt og praktisk anvendeligt, at du og I vil kunne fortsætte dialogen selv om, der nu skal ske tiltag i organisationen.
 • en konkret og anvendelig viden om stressfremkaldende faktorer, både mulige organisatoriske og personlige årsager. Samtidig vil du kunne få en klar fornemmelse for, hvordan du og dine medarbejdere vil kunne komme i gang med en stress-forebyggende og trivselsskabende proces.
 • viden om, hvilket ansvar, du som leder har, og hvilket ansvar dine medarbejdere har for, at I sammen kan reducere stress på arbejdspladsen.
 • et fornyet blik på, at psykologisk tryghed er muligt i praksis i dagligdagen, og at værdier ikke blot skal være fine ord på virksomhedens hjemmeside eller leveret fra topledelsen og nedad.
 • en indledende viden om andre efterfølgende muligheder for en mere dybdegående proces for et mere psykologisk tryghed og bedre fælles psykisk arbejdsmiljø.
 • baseret på bl.a. forskning af Professor Amy Edmondson i psykologisk tryghed (https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451) og nyeste data fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (https://nfa.dk/).

Foredraget om stress og trivsel er for både dig og dine medarbejdere

Du og dine medarbejdere vil opleve et nærværende, jordnært og dialogbaseret foredrag om stress,  trivsel og psykologisk tryghed på arbejdspladsen, som I efterfølgende aktivt vil kunne bruge i hverdagen, som en første indsats mod stress og for bedre trivsel.

Der vil naturligvis være tid til at indgå dialog om og svare på fælles og individuelle spørgsmål, der retter sig direkte mod din organisation, og de eventuelle problemstillinger, som du eller I oplever i hverdagen.

Du og dine medarbejdere vil med andre ord efter dette foredrag med et fælles sprog og viden sammen gøre første indsats for at undgå stress i arbejdsmiljøet.

Erhvervspsykolog og foredragsholder Tom Steen Jensen

Foredraget tager udgangspunkt i min baggrund som uddannet autoriseret erhvervspsykolog med mangeårig ledererfaring. Med udgangspunkt i nyeste dansk og international forskning vil jeg forklare om de forhold på arbejdspladsen, der øger stress og hvilke, der fremmer trivsel. Jeg vil komme ind på både organisatoriske, ledelsesmæssige og personlige forhold, der kan påvirke udviklingen i begge retninger i din afdeling eller dit team.

Arbejdet med stress og trivsel har aldrig været vigtigere, da et fortsat stigende antal mennesker i Danmark oplever et højt stressniveau på arbejdspladsen (25,1% i 2017). Det vi jeg i samarbejde med dig og din arbejdsplads gerne være med til at nedbringe, for den enkeltes skyld, for folkesundhedens skyld og ikke mindst for din bundlinjes skyld.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller se de andre tilbud jeg har til virksomheder.

Det er op til fem gange billigere at forebygge, end at få én enkelt stress-sygemelding.

Alle kan (desværre) blive syge af stress, og der er ikke nogen, der med sikkerhed kan undgå det.

Måske har du tænkt, at det nærmest er umuligt at gøre noget for at forhindre stress, eller at stress nærmest er kommet for at blive? Eller hælder du til, at stress er noget, I kan rekruttere jer ud af ved at finde og ansætte robuste og forandringsparate medarbejdere?

Som psykolog kan jeg sige, at nej, du kan ikke rekruttere medarbejdere, der er så robuste, at de med garanti ikke får stress. Og der findes ingen vaccine mod stress. Stress er en overbelastningstilstand, og ikke en individuel lidelse.

Fakta er, at en langvarig stress-sygemelding typisk koster virksomheden 2-300.000 kr., mens en forebyggende indsats kun koster en brøkdel af det, og ovenikøbet er det til gavn for mange i virksomheden på én gang. Hvis vi ser bort fra de økonomiske omkostninger ved en langvarig stress-sygemelding, handler det også om de personlige omkostninger for den stressramte og for kollegerne, der skal løfte arbejdsopgaverne imens, og ikke mindst den stressramtes pårørende og familie.

Med andre ord, så er en forebyggende indsats, før eller efter en stresssygemelding en rigtig god forretning, både målt på personlige omkostninger, på presset i virksomheden eller afdelingen og rent økonomisk for virksomheden.

Du kan få et skræddersyet foredrag om stress og trivsel

Den vigtigste forberedelse til dette oplæg er dit og mit indledende samarbejde, så du og dine medarbejdere får et oplæg om stress og trivsel, der er tilpasset netop dig, dine medarbejdere og jeres organisation. Der er således mulighed for et standardforedrag og et foredrag om stress og trivsel, der er helt tilpasset dig og din organisation, ud fra dine input og ønsker.

Foredraget stress, trivsel og psykologisk tryghed på arbejdspladsen er som standard på ca. 2-3 timer inkl. en pause. Foredraget kan tilpasses dig og din organisation til en varighed fra en halv times oplæg til fx en medarbejderdag og op til en workshop på flere timer på én dag, hvor indholdet aftales nærmere.

Kontakt mig for et præcist tilpasset tilbud til dig og din organisation.

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset Introduktion til tinnitusparadokset Jeg vil her introducere et nyt begreb, som jeg kalder tinnitusparadokset. Et paradoks er ifølge Den Danske Ordbog ”en situation, ytring

Læs mere »

Del denne side på …