Tinnitusparadokset

Tinnitusparadokset

Introduktion til tinnitusparadokset

Jeg vil her introducere et nyt begreb, som jeg kalder tinnitusparadokset. Et paradoks er ifølge Den Danske Ordbog ”en situation, ytring el.lign. som er virkelig eller sand, men virker selvmodsigende, bagvendt eller absurd”. Netop det selvmodsigende og desværre absurde er det, der kendetegner tinnitusparadokset.

Tinnitusparadokset er særdeles relevant at kende til, hvis man lider af tinnitus. Man kan som tinnitusramt komme til også at lide under tinnitusparadokset, der blot vil forværre ens i forvejen invaliderende oplevelse af tinnitus.

Hvad er Tinnitusparadokset?

Min definition af tinnitusparadokset er:

Tinnitusparadokset opstår som følge af tinnitus’ betydelige negative påvirkning af livskvaliteten. Ønsket om at fjerne tinnitus, hvor der endnu ikke findes én eneste dokumenteret behandling, fører til desperation hos tinnitusramte, der netop søger efter påståede behandlinger mod lidelsen. Dette resulterer i mange spildte penge på virkningsløse behandlinger, der igen skaber frustration og vrede, og dermed desværre afvisning af den eneste hjælp, der kan forbedre livskvaliteten selv med tinnitus: psykologiske værktøjer og støtte til at flytte fokus væk fra tinnitus, til livets mange andre forhold, og dermed forbedre livskvaliteten på trods af tinnitus.

Paradokset er altså, at frustration og vrede over spildte penge på virkningsløse behandlinger, afskærer den tinnitusramte fra en virkningsfuld og væsentlig hjælp og støtte, der dog ikke fjerner tinnitus, men øger livskvaliteten.

Mere uddybende kan man beskrive tinnitusparadokset som en trinvis proces.

For det første er der selve lidelsen ved tinnitus, som jeg stadig uden tøven kalder kronisk, invaliderende og et handicap. Tinnitus påvirker ens livskvalitet væsentligt i nedadgående retning. Den tinnitusramte får påvirket sit generelle humør og i de værste tilfælde helt manglende livslyst. Tinnitusramte kan mere end noget andet i verden ønske, at deres tinnitus kan fjernes eller behandles. Det ønske kan blive altoverskyggende i forhold til alle andre forhold i livet. Der er imidlertid desværre ingen dokumenterede behandlinger endnu, der kan fjerne eller behandle tinnitus. Og det faktum er meget væsentligt i tinnitusparadokset.

For det andet i tinnitusparadokset er der også det ulykkelige faktum, at der er flere såkaldte ”behandlere”, der påstår, at deres løsninger kan behandle eller fjerne tinnitus. Der er desværre flere tinnitusramte, der i desperation har brugt rigtig mange penge på virkningsløse behandlinger for at fjerne tinnitus. De har typisk også brugt rigtig mange penge på flere forskellige af disse virkningsløse behandlinger. Der kan være tale om brug af mange tusinde kroner uden resultater overhovedet. Derfor er der ikke overraskende mange tinnitusramte, der meget følelsesladet kalder dette ”at slå plat på tinnitus”.

For det tredje forårsager dette spild af penge på virkningsløse behandlinger helt naturligt en frustration, irritation og vrede eller andre meget stærke følelser. Disse følelser skaber desværre en total afvisning af overhovedet at vil have den eneste form for hjælp, der vil kunne lette lidelsen, men ikke fjerne tinnitus, nemlig psykologisk hjælp til at kunne fjerne sit fokus fra tinnitus, og derved få øget sin livskvalitet selv med tinnitus. Og dermed er man netop desværre ramt af tinnitusparadokset.

Historisk baggrund for tinnitusparadokset

Et enkelt offentligt sundhedssite har tidligere beskrevet et paradoks med hensyn til tinnitus således:  ”Imidlertid kan der opstå et paradoks, som du bør være opmærksom på. Den naturlige interesse for at slippe af med dét, du oplever som en uvedkommende forstyrrelse, kan føre til øget beskæftigelse med tinnitus. Det kan dreje sig om at opsøge information om tinnitus, afprøve forskellige former for behandling og fx at føre dagbog over oplevelsen. For nogle kan dette medføre øget opmærksomhed på lyden og derved forstærke generne fra tinnitus.” (auh.dk, nov 2023)

Dette er jeg for så vidt meget enig i, men indholdet beskæftiger sig ikke med min nyere og mere uddybende tilgang og beskrivelse af tinnitusparadokset. Her tillægger jeg følelserne i forbindelse med tinnitus, og ikke mindst følelser ved spild af penge på virkningsløse påståede behandlinger af tinnitus, som en afgørende og væsentligt forstærkende faktor for generne ved tinnitus. Jeg vil derfor stadig fastholde mit nye begreb tinnitusparadokset, der rækker dybere og videre end denne tidligere anvendelse af et paradoks ved tinnitus.

Den forstærkende effekt i tinnitusparadokset er brugen af og spild af mange penge på de desværre mange tilbud om påståede behandlinger, der kan stoppe, behandle eller fjerne tinnitus. Disse tilbud spænder meget vidt, for eksempel vitaminprodukter, kosttilskud, akupunktur, lydstimulation, ørepropper, massage, elektroniske enheder og meget andet. Disse tilbud er typisk dyre og de sælges på forskellig vis, både som ”en gang for alle løsninger” eller som abonnement med lavere månedsvise omkostninger. I alle tilfælde, så sælgeren på stadig udokumenteret vis, men med påståede gode effekter, kan få mest mulig økonomi ud af de tinnitusramte. Først bagefter, efter betaling af ofte flere tusinde kroner, opdager den tinnitusramte selvfølgelig, at produkterne rent faktisk ikke leverer, det de lover: at helbrede og fjerne tinnitus.

Mekanismer i tinnitusparadokset

Som psykolog er jeg gennem tiden stødt på mange psykiske problemstillinger som følge af flere eller stort set alle somatiske sygdomme. Alle kan forstå, at et menneske kan få psykiske reaktioner som følge af en kræftdiagnose, gigt, sclerose, lungesygdommen KOL eller næsten enhver anden sygdom eller diagnose, der har en invaliderende eller væsentlig hæmmende indvirkning på vores dagligdag, og som forringer vores livskvalitet. De psykiske lidelser ved disse eller andre sygdomme kan naturligvis være store, omsiggribende og meget ødelæggende.

Men ved ingen andre sygdomme har jeg oplevet, at de ramte også bliver ramt så hårdt på psyken, så effektivt og så invaliderende som ved tinnitus. Jeg kan desværre ikke sige præcist hvorfor. Men min antagelse er, at der ved tinnitus overhovedet ikke findes nogen virkningsfulde og dokumenterede, hverken lindrende eller kurerende behandlinger, der kan fjerne tinnitus. Ved langt de flere andre sygdomme vil man kunne få lindrende medicin eller andre lindrende behandlinger. Og i flere tilfælde vil selv livstruende sygdomme kunne opereres væk eller i det mindste udskydes. Dette findes indtil videre ikke for tinnitus. Der findes ikke, hverken lindrende eller kurerende behandlinger. Tinnitusramte skal ”bare” lære at leve med det. Og det er netop ualmindeligt svært.

Hensigt og mulighed

Hensigten med denne artikel er foruden udbredelse af begrebet tinnitusparadokset også at gøre opmærksom på, at hjælp til tinnitus faktisk er en mulighed. Stadig ikke hjælp til at fjerne eller helbrede tinnitus, men til ved psykologiske værktøjer og psykologisk støtte netop at kunne lære at leve, og leve med næsten fuld livskvalitet, selv med tinnitus eller på trods af tinnitus. Og dette på præcis samme måde som andre med sygdomme, hvor den sygdomsramte også både kan og desværre skal lære at leve med deres sygdomme, hvor invaliderende de end er.

Som jeg plejer at sige, når tinnitus er værst og mest uudholdeligt, og den tinnitusramte mister lysten til at leve med det, så er alternativet ikke et alternativ.

Læs mere om min psykologiske og evidente tilgang til tinnitus.

Del …

Vil du kontaktes?