Er tinnitus psykisk?

Er tinnitus psykisk?

Jeg har her samlet en række af de spørgsmål, jeg oftest hører fra mennesker, der lider af tinnitus, eller fra pårørende.

Jeg har svaret med en kombination af den videnskab, der findes om tinnitus, erfaringer fra samtaler med tinnitus-ramte og mine egne personlige erfaringer med min egen tinnitus.

Har du yderligere spørgsmål, så send dem endelig til mig.

Så vil jeg svare på dem i en senere artikel, og så mange som muligt kan få glæde af dine spørgsmål og mine svar.


Læs også mere om Førstehjælp til tinnitus – en lydfil til dig, der har brug for hjælp til tinnitus. Alt du skal gøre er at skrive dig op til mit nyhedsbrev – så er du i gang!

Er tinnitus psykisk?

Nej, tinnitus er ikke psykisk, eller en psykisk lidelse, og det kræver en uddybning.

Tinnitus er ikke som sådan en psykisk lidelse i den forstand, at der er noget i vejen rent mentalt. Har du tinnitus, har du ikke nødvendigvis en psykisk lidelse, men du kan lide rigtig meget psykisk.

Tinnitus er en række af fejlsignaler, der kommer til hjernen, og fortæller om en lyd, der reelt ikke findes udenfor kroppen eller i ørerne.

Min bedste ikke-lægelige forklaring eller sammenligning er fantomsmerter efter en amputation.

Fantomsmerter er de smerter, der kan opstå, når man for eksempel har fået amputeret højre arm. Efter amputationen kan man godt opleve at have ondt i højre pegefinger, selv om fingeren naturligvis ikke er der.

Når en arm amputeres, bliver nervetrådene skåret over, hvor amputationen er sket, og det kan derefter skabe problemer ved at sende tilfældige eller forkerte signaler til hjernen om for eksempel, at pegefingeren rører ved noget varmt, får et kraftigt tryk, en svidende følelse eller lignende.

Nervesignalerne kan blive opfattet som smerte, når de kommer til hjernen, og det kan gøre frygteligt ondt. Hjernen ved stadig blot, at det er smertesignaler, der kommer fra præcis den eller de nervetråde, der kommer præcist fra pegefingeren. Der er jo ikke ændret på noget i hjernen, bare fordi noget af armen er blevet amputeret.

Fantomsmerter vil man aldrig kalde en psykisk lidelse, men det kan ligesom tinnitus påvirke din psykiske tilstand væsentligt.

Kan tinnitus være psykisk?

I forlængelse af ovenstående svar, så nej Men tinnitus kan være meget psykisk belastende.

Tinnitus er det, jeg kalder både en invaderende og en invaliderende lidelse.

– Invaderende på den måde, at tinnitus kan invadere hele din hverdag og dine daglige gøremål, da det typisk, når det er værst, står på 24-7. Der er desværre ingen fred for din tinnitus.

– Invaliderende på den måde, at den psykiske belastning kan blive så stor, at du ikke har kræfter eller lyst til noget som helst. Du bliver inaktiv og opsøger fysisk eller psykisk isolation. I værste tilfælde kan tinnitus-ramte blive selvmordstruede.

Hvis du har selvmordstanker, skal du fortælle dine pårørende om det, så de kan hjælpe dig. Har du selvmordstanker i dagtimerne, skal du kontakte egen læge. Er det aften eller weekend, skal du ringe til Livslinjen på telefon 70 201 201. Eller du skal opsøge den psykiatriske skadestue i din region.

Og som skrevet i starten, ja, tinnitus kan være særdeles psykisk belastende.

Hvad er de psykologiske udfordringer ved tinnitus?

De psykologiske udfordringer ved tinnitus er selvsagt meget forskellige og varierer fra menneske til menneske. Vi oplever alle vores udfordringer forskelligt.

I det følgende forklarer jeg nærmere om de typiske og mest belastende udfordringer ved tinnitus.

Tinnitus er psykisk belastende på mange forskellige måder, der delvist kan ligne psykiatriske diagnoser som eksempelvis depression eller angst.

Du kan få depressionslignende symptomer såsom:

  • Generel nedtrykthed, der er forskellig fra almindelig tristhed, fordi den er konstant og vedvarende.
  • Inaktivitet med manglende lyst og energi til dagligdags gøremål.
  • At være ængstelig, irritabel eller kortluntet.


Du kan få angstlignende symptomer, da der kan være frygt og rædsel som normale reaktioner på netop tinnitus. Også tanker om, at tinnitus selvsagt er truende eller farligt for din fremtid og trivsel, kan fremme symptomer på angst.

De depressionslignende og angstlignende symptomer kan også give stressreaktioner fra kroppen som for eksempel:

  • Hjertebanken
  • Åndenød
  • Svimmelhed
  • Sveden
  • Overdreven følelse af varme eller kulde

 

Du kan blive drænet af tinnitus på flere forskellige måder.

Dels kan det være svært at finde ro og i det hele taget få sovet og blive veludhvilet. Dels kan tinnitus ramme koncentrationen, da det kræver energi at ”sortere” tinnitus-lyden fra, så du kan følge med i og eksempelvis deltage i en samtale.

Til sidst skal det nævnes, at tinnitus også kan ramme hukommelsen.

 

Kan tinnitus være et tegn på psykisk sygdom?

Tinnitus kan opstå som symptom på andre lidelser – og sikkert også som symptom på psykiske lidelser. Men tinnitus er ikke direkte anført som et symptom på psykiske lidelser.

Det vil sige, at har du tinnitus, har du ikke nødvendigvis en psykisk lidelse. Du kan ikke drage konklusionen, at har du tinnitus, så har du også en psykisk lidelse – og heller ikke, at tinnitus skyldes en psykisk lidelse, du er ramt af.

 

Kan tinnitus være tegn på stress?

Ja, tinnitus er et kendt symptom på stress. Den gode pointe er her, at så kan der være håb om, at din tinnitus forsvinder igen, når din stress-belastning forsvinder.

Men der også en risiko for, og desværre erfaring med, at tinnitus som følge af stress ikke forsvinder igen.

 

Kan man få tinnitus af angst?

Det kan man muligvis, men det er ikke statistisk hyppigt nok til, at tinnitus er anført som symptom på angst.

Har du angst og oplever, at tinnitus blot er et af flere andre symptomer på angst, så skal du behandles for angst. Husk også, som skrevet ovenfor, at angst kan være et symptom på eller resultat af din tinnitus.

 

Kan depression give tinnitus?

Det kan det muligvis, men det er ikke statistisk hyppigt nok til, at tinnitus er anført som symptom på depression.

Har du en depression og oplever du, at tinnitus blot er et af flere andre symptomer på depression, så skal du behandles for depression.

Husk også, som skrevet ovenfor, at depression kan være et symptom på eller resultat af din tinnitus.

Del …

Vil du kontaktes?