Individuelt stressforløb

Stress er ikke for de svage mennesker


Klumme, Nordjyske.dk, Erhvervssektion, 28. februar 2023.

af Tom Steen Jensen, selvstændig erhvervspsykolog

I den seneste tid er flere kendte personer blevet ramt af stress. Mikkel Hansen, Jakob Ellemann-Jensen og mere regionalt, borgmester Thomas Kastrup-Larsen og innovationsdirektør Dorte Stigaard.

Er disse personer svage, når de nu er blevet ramt af stress? De fleste vil nok sige, at det er de ikke, måske tværtimod.

Men alligevel bliver der i medier og fra politikere brugt udtryk som: ”et udtryk for svaghed”, ”respekt for hans beslutning”, ”det er dårlig timing” og modigt at ”turde gå offentligt med det”.

Når jeg læser det, bliver jeg stadig overrasket (måske endda forbløffet?). Og det siger mig, at vi tydeligvis stadig mangler viden om, at stress ikke er et spørgsmål om svaghed, dårlig timing, en beslutning eller noget, der ikke skal tales om.

Vi vil formodentlig ikke bruge de samme udtryk, hvis det drejer sig om andre somatiske sygdomme, kræft, et benbrud eller en blindtarmsbetændelse. Svaghed? Dårlig timing? Beslutning? Ikke tale offentligt om det? Nej, det er sygdomme, der nødvendiggør en sygemeldingsperiode for at kunne blive rask igen.

Den ramte har ganske enkelt ingen anden mulighed.

Stress er et sundt individs reaktion på usunde omgivelser. Det er en ubalance mellem ressourcer og krav. Stress rammer individuelt og skal løses kollektivt. Og alle kan blive ramt af stress, når presset udefra er for stort eller vedvarende.

Jeg møder dagligt stressramte medarbejdere, ledere og CEOs. De er selv overraskede over, at hvordan deres hjerne på den måde kunne lukke ned. Stress er frygteligt for den enkelte og ikke et valg.

En sygemelding er ikke en beslutning, vi skal have respekt for. Det er nødvendigt. Den ramte skal stoppe med at arbejde og stoppe mange private aktiviteter for at blive rask igen.

Og vi skal turde tale åbent om stress, lære af det og ændre f.eks. arbejdsforhold, så der bliver færre stressramte i fremtiden.

Desuden skal vi ændre vores sprogbrug om stress. Det hidtidige sprogbrug er skadeligt for forståelsen af stress og sårende for den ramte. Stop med at knytte stress til svaghed, timing, beslutning og respekt.

Hvad med disse formuleringer:

”Bekymring for den situation, som den stressramte var i”.

”Der er helt klart noget, vi skal have ændret i organisationen, så dette ikke sker igen”.

”Jeg tager ansvar for at undersøge, hvad der var forkert, og hvad vi skal gøre i fremtiden, så vi ikke får flere stress-sygemeldinger”.

Sådan et sted vil jeg gerne arbejde.

Del …

Vil du kontaktes?