Tinnitus – kan man fjerne eller behandle det?

Tinnitus – Kan tinnitus forsvinde?


Tinnitus er en invaliderende lidelse, der påvirker den daglige trivsel og kan være altødelæggende for humøret, for social omgang – og ikke mindst for koncentration, overblik og energi til hverdagsaktiviteter.

Derfor er der blandt tinnitus-ramte et stort ønske og behov for at svar på spørgsmål som:

  1. Kan tinnitus forsvinde?
  2. Kan tinnitus helbredes?
  3. Er der en kur mod tinnitus?

Der findes indtil videre desværre ikke nogen dokumenteret behandlingsform, der kan fjerne tinnitus. Så der findes desværre ikke ikke en decideret kur mod tinnitus.

Men hvad kan man så gøre midt i håbløsheden og fortvivlelsen? Det vil jeg som psykolog, der selv har tinnitus, give dig et bud på i det følgende.

 

Skal tinnitus styre dit liv?

Som tinnitus-ramt er det første og vigtigste, at du netop ikke lader din tinnitus blive altødelæggende for din hverdag. Det er let at blive fanget i fortvivlelse, håbløshed og magtesløshed, og det er svært at kæmpe imod disse overvældende følelser.

Det lyder barskt og er nemmere sagt end gjort, men for at leve et godt liv med tinnitus skal du slippe fokus på alt det, din tinnitus begrænser dig i at gøre. Du skal i stedet fastholde mål og drømme – og ikke mindst hverdagsaktiviteter.

Kort sagt anbefaler jeg, at du fokuserer på det, du rent faktisk kan med tinnitus fremfor de ting, du ikke kan. Du skal med andre ord skifte fokus, og fortvivl ikke: Det kan læres.

Dermed ikke sagt, at det er nemt. Tværtimod er det svært at gøre – men det kan lade sig gøre.

Tinnitus giver uden diskussion et voldsomt ubehag, fortvivlelse, håbløshed og magtesløshed og flere lignende følelser.

Det er lige der – midt i alle de ubehageligheder, du skal gribe dig selv og beslutte, om tinnitus skal bestemme og styre dit liv. Eller om du vil fastholde at bestemme det meste selv, og kun lade din tinnitus bestemme eller sætte så få begrænsninger som muligt.

Det handler igen om dit fokus.

– Men først lidt mere viden om tinnitus, da viden også bidrager til bedring.

 

Er der en lyd – eller er det indbildning?

Specialister inden for tinnitus og høreskader er i det store hele enige om, at tinnitus rent faktisk er fejlsignaler fra ørerne til hjernen. Det vil sige, at der naturligvis ikke er en målbar eller hørbar lyd i dit øre.

Lyden er altså ikke tilstede udenfor dig og dermed heller ikke i din øregang. Men der er fejlagtige signaler fra ørets høreceller til hjernen, som om det er en hørt lyd.

Tinnitus er altså ikke noget, man tror, man hører. Tinnitus er ikke indbildning. Det er vigtigt for dig, og ikke mindst dine pårørende at vide, at der ikke er tale om indbildning. Din hjerne hører en lyd!

 

777.000 danskere lider af tinnitus

De nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 fra Sundhedsstyrelsen estimerer, at ca. 777.000 danskere lider af tinnitus. Det er en stigning fra 12,7% i 2017 til 16,1% i 2021.

I 2017 vurderede ca. 25% af tinnitus-ramte deres eget helbred som ”mindre godt” eller ”dårligt”. Det er stigning på ca. 10% i forhold i 2010.

Der er altså fra 2010 til 2021 blevet flere mennesker med tinnitus, og en stigende andel af dem vurderer deres eget helbred som ”mindre godt” eller ”dårligt”.

Tinnitus skal derfor tages alvorligt. Men hvorfor får man overhovedet tinnitus? Det kigger jeg nærmere på i følgende afsnit. 

 

Hvad er årsagen til tinnitus?

Der findes hverken veldokumenterede entydige eller præcise årsager til, at en person bliver ramt af tinnitus. For nogen opstår det spontant, pludseligt og uden en specifik årsag, eller som en udvikling over kortere eller længere tid – også uden en specifik kendt årsag.

For andre opstår det som følge af en konkret hændelse med en kortvarig meget kraftig lyd – eksplosionsagtig eller lignende – eller som følge af en en kraftig lydpåvirkning, f.eks. en koncert eller lignende.

Tinnitus kan også opstå som følge af længerevarende kraftige lydpåvirkninger, f.eks. kraftig arbejdsstøj gennem flere år, hvor der måske ikke er blevet anvendt høreværn.

Endelig ses tinnitus også som et symptom på stress – og også som symptom på andre lignende fysiske eller psykiske overbelastninger.

Årsagerne til tinnitus er, som du kan se, mange, og det kan være svært at pege på, hvad der præcist har forårsaget lidelsen.

Afslutningsvis kan man også sætte spørgsmålstegn ved, om tinnitus er en kronisk eller en forbigående lidelse. Også dette efterlader et noget utydeligt billede.

Det korte svar er, at nogle slipper af med tinnitus igen – uvist af hvilken årsag – og for andre forbliver det en kronisk lidelse, man skal lære at leve med. Og ja, det kan lade sig gøre.

 

Hvad kan du selv gøre for at give slip på tinnitus?

Du kan som nævnt skifte fokus. Det er nemt at sige og svært at gøre, men det kan trænes, som så meget andet kan.

At skifte fokus betyder, at du har en valgmulighed i hvert eneste øjeblik, du befinder dig i.

Du kan rette dit fokus mod lyden og rette dit fokus mod alle de følelser, det udløser i dig. Det er måske det, du indtil nu, har gjort mest. Det er helt sikkert, at den strategi ikke fører nogen form for bedring med sig. Du bliver til din tinnitus, og den får lov at tage dit fokus fra alt det andet, du har i livet og omkring dig.

Du kan i stedet vælge at øve dig i at fokusere på netop alt det andet, du har i livet. Du kan f.eks. fokusere helt og holdent på den opgave, du har foran dig – og hvad løsningen af den vil bringe dig af tilfredsstillelse, ros, anerkendelse eller følelsen af et veludført stykke arbejde. Gå så i gang med at løse opgaven – tinnitus eller ej. Løsningen af opgaven vil give dig glæde og tilfredsstillelse.

Du kan også fokusere på dine nærmeste pårørende, der har stor betydning for dig.

Det kan være i det store perspektiv, hvor betydningen af dem, samvær, relation og glæde, betyder mere end tinnitus. Og tinnitus skal ikke forhindre dig i alle de gode oplevelser sammen med dine nærmeste pårørende.

Det kan også være i et mikroperspektiv, at du kan fokusere på dine pårørende. Hvis du sidder alene, skal sove eller lignende, så ret dit fokus på én af dine pårørende:

  • Hvad har I sidst lavet sammen?
  • Hvilken følelse havde du, da I sidst var sammen?
  • Hvad vil du gerne, I skal foretage jer, næste gang I skal mødes?
  • Hvilken følelse giver det dig at forestille dig dette for fremtiden?

Den ene strategi du ikke kan bruge – og det du skal gøre i stedet

Det ene ord, du ikke kan bruge, når du vil slippe din tinnitus er ”ikke”.  Din hjerne kan ganske enkelt ikke arbejde med ordet ”ikke”.

Det nytter ikke at sige til dig selv, at du nu ikke vil fokusere på tinnitus, for hvad så?

Din hjerne kan ikke ”ikke”!

Du kan derimod aktivt rette dit fokus og dine tanker hen på noget andet og dermed væk fra tinnitus, den ødelæggende lyd og de følelser, det giver.

Du kan aktivt vælge, ved træning, at rette din opmærksomhed og fokus hen mod alt muligt andet efter dit valg, og de følelser, som det nu giver dig. Forhåbentligt bedre og mere positive følelser.

Som nævnt er det noget, du kan og skal træne dig selv i, hvis du vil slippe fri af tinnitus. Det er ikke nemt, men det kan trænes. Og ja, man kan vænne sig til at leve med sin tinnitus. Der er jo ikke andre muligheder!

Der er naturligvis andre metoder til at slippe fri fra tinnitus. Det kan være ved forskellige former for meditation, der f.eks. også kan træne netop dit fokus. Det kan være afstressende meditationer, meditationer med det formål at skabe mere kropslig afslapning eller meditationer, der hjælper til ikke at fokusere på tanker, men at lade dem passere.

Endelig er der også lydstimulation, der f.eks. er afspilning af naturlyde om natten, hvis man lider af søvnbesvær i forbindelse med tinnitus.

 

Stress kan fremprovokere tinnitus

Tinnitus er et velkendt symptom, på stress. I forbindelse med stress er det én af de kendte nævnte situationer, hvor tinnitus kan forsvinde igen, sammen med andre aftagende symptomer på stress. Men det er desværre ikke altid, det sker, hvorfor der igen er dette utydelige billede af tinnitus, årsager og helbredelse.

Der er således flere stressramte, der også beskriver tinnitus som et symptom. Dette kan opleves svingende, og der kan være gode dage og mindre gode dage, præcis som med de øvrige symptomer på stress.

 

Giv slip på tinnitus

Læs mere om min tilgang til tinnitus her. Du kan også læse mere om mit online kursus “Slip din tinnitus“, der er skræddersyet til dig, der er ramt af tinnitus og ønsker mere glæde og trivsel i din hverdag. 

 

Læs mere:

Del …

Vil du kontaktes?