Tinnitus – kan man fjerne eller behandle det?

Tinnitus – kan man fjerne eller behandle det?

Tinnitus er en invaliderende lidelse, der påvirker den daglige trivsel, og det kan være altødelæggende for humøret, for social omgang og ikke mindst for koncentration, overblik og energi til hverdagsaktiviteter. Derfor er der blandt tinnitus-ramte et stort ønske og behov for helbredelse. Der er indtil videre desværre ikke nogen dokumenteret behandlingsform, der kan fjerne tinnitus. Men hvad kan man så gøre, midt i håbløsheden og fortvivlelsen? Det vil jeg som psykolog, der selv har tinnitus, give dig det bedste bud på i det følgende.

Skal tinnitus styre dit liv?

Som tinnitus-ramt er det første og vigtigste, at du netop ikke lader din tinnitus blive altødelæggende for din hverdag. Det er let at blive fanget i fortvivlelse, håbløshed og magtesløshed, og det svære er at kæmpe imod disse overvældende følelser. Det lyder barskt og let skrevet, men du skal slippe fokus på alt det som tinnitus begrænser dig i. Du skal i stedet fastholde mål og drømme og ikke mindst hverdagsaktiviteter. Du skal fokusere på det, du kan med tinnitus, og ikke fokusere på de få ting, som du rent faktisk ikke kan med tinnitus. Du skal med andre ord skifte fokus.

Tinnitus giver uden diskussion et voldsomt ubehag, fortvivlelse, håbløshed og magtesløshed, og sikkert flere andre lignende følelser. Det er lige der, midt i alle de ubehageligheder, du skal gribe dig selv, og beslutte om tinnitus skal bestemme og styre næsten alt i dit liv. Eller du vil fastholde at bestemme det meste, og lade tinnitussen kun bestemme eller sætte nogle få begrænsninger. Det handler igen om dit fokus. Men først lidt mere viden om tinnitus, da viden også bidrager til bedring.

Er der en lyd eller er det indbildning?

Specialister indenfor tinnitus og høreskader er i det store hele enige om, at tinnitus rent faktisk er fejlsignaler fra ørerne til hjernen. Det vil sige, at der naturligvis ikke er en mål- eller hørbar lyd i dit øre. Lyden er altså ikke tilstede udenfor dig og dermed heller ikke i din øregang. Men der er fejlagtige signaler fra ørets høreceller til hjernen, som om det er en hørt lyd. Tinnitus er altså ikke noget, man tror, man hører eller indbildning. Det er vigtigt for dig, og ikke mindst dine pårørende, at vide, at der ikke er tale om indbildning. Din hjerne hører en lyd!

600.000 danskere lider af tinnitus

De nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at ca. 600.000 danskere lider af tinnitus. Det er en stigning på 25% i forhold til 2010. I 2017 vurderer ca. 25% af tinnitusramte deres eget helbred som ”mindre godt” eller ”dårligt”. Det er stigning på ca. 10% i forhold i 2010. Der er altså fra 2010 til 2017 blevet flere med tinnitus, og en stigende andel af dem, der vurderer deres eget helbred som ”mindre godt” eller ”dårligt”. Tinnitus er alvorligt

Hvad er årsagen til tinnitus?

Der findes hverken ikke veldokumenterede entydige og præcise årsager til, at nogle bliver ramt af tinnitus. For nogle opstår det spontant, pludseligt og uden en specifik årsag. Eller som en udvikling over kortere eller længere tid også uden en specifik kendt årsag. For andre opstår det som følge af en konkret hændelse med en kortvarig meget kraftig lyd, eksplosionsagtig eller lignende, eller som følge af en længerevarende kraftig lydpåvirkning, fx en koncert eller lignende. Tinnitus kan også opstå som følge af længerevarende kraftige lydpåvirkninger, fx kraftig arbejdsstøj gennem flere år, hvor der måske ikke er blevet anvendt høreværn. Endelig ses tinnitus også som symptom på stress, eller anden lignende fysisk eller psykisk overbelastning. Årsagerne til tinnitus efterlader altså et noget utydeligt billede.

Endelig er det også vigtigt at pointere at spørgsmålet om, hvorvidt tinnitus er en kronisk eller en forbigående lidelse, også efterlader et noget utydeligt billede. Det korte svar er, at nogle slipper af med tinnitus igen, uvist af hvilken årsag, og for andre forbliver det en kronisk lidelse – som man skal lære at leve med – hvilket kan lade sig gøre.

Hvad kan du selv gøre for at give slip på tinnitus?

Du kan som nævnt skifte fokus. Det er nemt at sige og svært at gøre, men det kan trænes, som så meget andet kan. At skifte fokus betyder, at du har en valgmulighed i hvert eneste øjeblik, du befinder dig i. Du kan rette dit fokus mod lyden og rette dit fokus mod alle de følelser, det udløser i dig. Det er måske det, du indtil nu, har gjort mest. Det er helt sikkert, at den strategi ikke fører nogen form for bedring med sig. Du bliver til din tinnitus, og den får lov at tage alt dit fokus fra alt det andet, du har i livet og omkring dig.

Du kan i stedet vælge, ved træning, at fokusere på netop alt det andet, du har i livet. Du kan fx fokusere helt og holdent på den opgave, du har foran dig, og hvad løsningen af den vil bringe dig, tilfredsstillelse, ros, anerkendelse eller følelse af et veludført stykke arbejde. Og så gå i gang med at løse den, tinnitus eller ikke, løsningen af opgaven bringer dig noget godt.

Du kan fokusere på dine nærmeste pårørende, der har stor betydning for dig. Dette kan være både i det store perspektiv, hvor betydningen af dem, samvær, relation og glæde, betyder mere end tinnitus. Og tinnitus skal ikke forhindre dig i alle de gode oplevelser sammen med dine nærmeste pårørende. Det kan også være i et mikroperspektiv, at du kan fokusere på dine pårørende. Hvis du sidder alene, skal sove eller lignede, så ret dit fokus på én af dine pårørende. Hvad har I sidst lavet sammen? Hvilken følelse havde du, da I sidst var sammen? Hvad vil du gerne I skal foretage jer, næste gang I skal mødes? Hvilken følelse giver det dig at forestille dig dette for fremtiden?

Den ene strategi du ikke kan bruge – og det du skal gøre i stedet

Det ene ord du ikke kan bruge, er ”ikke”, da din hjerne ikke kan arbejde med ordet ”ikke”. Det nytter ikke at sige til dig selv, at du nu ikke vil fokusere på tinnitus, for hvad så? Din hjerne kan ikke ”ikke”!

Du kan derimod aktivt rette dit fokus og dine tanker hen på noget andet og dermed væk fra tinnitus, den ødelæggende lyd og de følelser, det giver. Du kan aktivt vælge, ved træning, at rette din opmærksomhed og fokus hen mod alt muligt andet, efter dit valg, og de følelser, som det nu giver dig. Forhåbentligt bedre og mere positive følelser.

Som nævnt er dette noget, du kan og skal træne dig selv i, hvis du vil slippe fri af tinnitus. Som nævnt er det let sagt eller skrevet, og svært at gøre, men det kan trænes. Og man kan vænne sig til at leve med sin tinnitus. Der er jo ikke andre muligheder!

Der er naturligvis andre metoder til at slippe fri fra tinnitus. Det kan være ved forskellige former for meditation, der fx også kan have fokus på netop dit fokus. Det kan være afstressende meditationer, meditationer med det formål at skabe mere kropslig afslapning eller meditationer, der hjælper til ikke at fokusere på tanker, men at lade dem passere. Endelig er der også lydstimulation, der fx er afspilning af naturlyde om natten, hvis man lider af søvnbesvær ifm. tinnitus.

Stress kan fremprovokere tinnitus

Tinnitus er et velkendt symptom, blandt flere, på stress. I forbindelse med stress er det én af de kendte nævnte situationer, hvor tinnitus kan forsvinde igen, sammen med andre aftagende symptomer på stress. Men det er desværre ikke altid, det sker, hvorfor der igen er dette utydelige billede af tinnitus, årsager og helbredelse. Der er således flere stressramte, der også beskriver tinnitus som et symptom. Dette kan opleves svingende, og der kan være gode dage og mindre gode dage, præcis som med de øvrige symptomer på stress.

Giv slip på tinnitus

Læs mere om min tilgang til tinnitus og skriv dig op til en uforpligtende venteliste til online-forløbet “Giv slip på tinnitus”. 

Læs mere

Del …

Vil du kontaktes?