TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Akut krisehjælp – psykologisk debriefing

Sidste nyt
Fra og med torsdag 19/3 og indtil videre vil der kun blive afholdt online-samtaler.

Hvad er akut krisehjælp – psykologisk debriefing?

Akut krisehjælp / psykologisk debriefing er en struktureret samtaleproces efter en alvorlig akut opstået hændelse, krise, ulykke eller lignende.

Formålet med akut krisehjælp / psykologisk debriefing er at forebygge og mindske risikoen for efterfølgende mulige psykiske traumer, der ubehandlet kan være særdeles belastende for den enkelte.

Hvornår er der behov for akut krisehjælp, og hvém har behov for det?

Der kan være behov for akut krisehjælp i forbindelse med en hvilken som helst alvorlig hændelse, fx dødsfald, arbejdsulykke, trafikuheld, overfald, vold, terror eller lignende voldsomme hændelser. Med andre ord er det krisehjælp efter en svær psykisk belastning.

Akut krisehjælp kan typisk målrettes til flere forskellige kategorier af involverede i forbindelse med en alvorlig hændelse. Det kan være de direkte involverede som fx kan være årsag til eller direkte ofre for hændelsen. Det kan være de professionelle involverede fx politi, redningsmandskab, lærere, sundhedfaglige, ansatte på offentlige institutioner eller lignende. Eller det kan være vidner til hændelsen eller akutte hjælpere, der har været mere eller mindre involverede i eller ved hændelsen eller det kan være pårørende til nogle af de tidligere nævnte.

Akut krisehjælp har den bedste effekt, hvis det gennemføres indenfor de første 24 til 48 timer efter hændelsen. Akut krisehjælp skal ikke være obligatorisk, men alene et tilbud til de involverede.

Læs mere

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.