TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Akut krisehjælp – psykologisk debriefing

Sidste nyt
Når du selv booker en aftale, kan du nu vælge mellem en Samtale på klinikadressen eller en Onlinesamtale.

Akut krisehjælp / Psykologisk debriefing

– med autoriseret krisepsykolog Tom Steen Jensen, der har flere års erfaring med psykologisk debriefing.

Hvornår er der behov for akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Der kan være behov for akut krisehjælp, også kaldet psykologisk debriefing (herefter), i forbindelse med en hvilken som helst alvorlig hændelse, fx dødsfald, arbejdsulykke, trafikuheld, overfald, vold, terror eller lignende.

Der kan være behov for psykologisk debriefing for alle direkte involverede i en voldsom hændelse, vidner til hændelsen eller pårørende til disse.

Som autoriseret krisepsykolog rykker jeg ud med meget kort varsel, få timer, med psykologisk debriefing efter en hvilken som helst voldsom traumatiserende hændelse.

Hvem bestiller typisk akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing vil typisk være et behov for og blive rekvireret af virksomheder, institutioner, organisationer eller andre, der på en eller anden måde er ansvarlige for stedet for hændelsen, for de involverede eller de maskiner, materialer eller lignende, der er involverede i hændelsen.

Hvis der er tale om enkeltpersoners involvering i en voldsom hændelse vil psykologisk debriefing typisk skulle rekvireres gennem en forsikringsordning, der så rekvirerer en krisepsykolog.

Hvad er akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Formålet med psykologisk debriefing er at forebygge og mindske risikoen for efterfølgende mulige psykiske traumer, der ubehandlet kan være særdeles belastende for den enkelte.

Psykologisk debriefing er en struktureret samtaleproces efter en alvorlig akut opstået hændelse, krise, ulykke eller lignende.

Psykologisk debriefing har den bedste effekt, hvis det gennemføres indenfor de første 24 til 48 timer efter hændelsen. Akut krisehjælp skal ikke være obligatorisk, men alene et tilbud til de involverede.

Hvem kan have behov for akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing kan typisk målrettes til flere forskellige kategorier af involverede i forbindelse med en alvorlig hændelse. Det kan være de direkte involverede som fx kan være årsag til eller direkte ofre for hændelsen. Det kan være de professionelle involverede fx politi, redningsmandskab, lærere, sundhedsfaglige, ansatte på offentlige institutioner eller lignende. Eller det kan være vidner til hændelsen eller akutte hjælpere, der har været mere eller mindre involverede i eller ved hændelsen eller det kan være pårørende til nogle af de tidligere nævnte.

Hvordan bestilles akut krisehjælp / psykologisk debriefing?

Hvis du har behov for min hjælp til psykologisk debriefing, så send mig straks en sms til 22752000 med teksten PSYKOLOGISK DEBRIEFING (med store bogstaver), efterfuldt af dit fulde navn, organisation/virksomhed, og et enkelt ord, der beskriver hændelsens art, fx overfald, arbejdsulykke eller lignende.  Så ringer jeg tilbage så snart som muligt.

Om krisespsykolog Tom Steen Jensen

Som uddannet autoriseret krisespsykolog bliver jeg kaldt akut ud til psykologiske debriefing, og det har indtil nu været mange forskellige hændelser, fx alvorlige arbejdsulykker, dødsulykker, voldelige overfald, selvmord og selvmordsforsøg, trafikulykker og lignende.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller se de tilbud jeg har til virksomheder eller til private.

Priser for psykologisk debriefing

Akut krisehjælp / psykologisk debriefing har typisk en varighed på 2-3 timer for max 20 personer. Pris: 7.000 kr.

Hvis der er mere end 20 personer, vil den psykologiske debriefing typisk blive opdelt efter behov og grad af involvering og dermed blive gentaget dog med mulighed for forskelligt indhold og struktur. Ved mere end 20 personer og behov for opdeling. Pris: 14.000 kr.

Alle priser er plus moms og kørsel.

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.