Corona-virus

Corona-virus i et psykologisk perspektiv

Om Corona-virus – angst, frygt og hamstring.

I dagens samfund er angst som lidelse desværre stigende i antal. corona-virus-pandemien berører os alle og bidrager måske til en oplevelse af, at alt nu bliver meget værre, og især hvis du har angst i forvejen. MEN, lidt forenklet, og i et forsøg på at gøre det lettere at forstå, så er det en god psykologisk strategi at skelne mellem angst og frygt. Man kan sige, at angst er angst for ”ingenting”, og frygt er frygt for noget konkret. Der er altså en hårfin forskel på angst og frygt.

Angst

Angst er en alvorlig hæmmende psykisk lidelse, som langt hen ad vejen er irrationel og rettet mod netop ingenting. Det kan være svært for angstlidende at beskrive, hvad de er angste for, da angst typisk netop ikke har et objekt, det er rettet mod. Det skal og kan der arbejdes professionelt med. Og som nævnt så kommer nu corona-virus-pandemien oveni, der kan gøre det hele meget værre. Her kan det hjælpe dem, der i forvejen havde angst, netop at skelne mellem den angst, de havde i forvejen og så den frygt for Corona-virus, der nu er kommet til. Med andre ord kan den i forvejen angstlidende zoome ud fra sin angst, og spørge sig selv, er det her min egen angst som jeg kender, eller er det frygt for corona-virus.

Frygt

Frygt har i modsætning til angst et objekt, som frygten er rettet mod. Lige nu frygter vi alle noget helt konkret, et objekt, corona-virus. Vi kan altså sige, at frygt langt hen ad vejen er rationel, da vi frygter noget bestemt fx Corona-virus.

Helt grundlæggende er frygt således en rigtig sund og nedarvet egenskab for det enkelte menneske, for vores nærmeste og for samfundet. Det er sundt og rationelt at frygte en bestemt fare, og det har hjulpet os mennesker med at overleve siden menneskeartens oprindelse.

Den rationelle frygt for corona-virus skal således få os til at handle rationelt, som mennesker og som samfund. Langt de fleste handler efter myndighedernes anbefalinger, og myndighederne samarbejder med de fagfolk, der repræsenterer den største og bedste viden på feltet. Viden om smittespredning og anden nødvendig viden. Denne, samfundets fælles viden, er det nye i forhold til vores nedarvede egenskaber. I fortiden ville mennesker ikke vide, hvad de skulle gøre og ikke engang vide, hvad der ramte dem.

Hamstring

Nogle spørger, om det ikke er fuldstændigt tåbeligt og irrationelt, at mennesker hamstrer varer i supermarkeder. Her er svaret det samme, at det enkelte menneske faktisk handler rationelt i forhold til de nedarvede egenskaber, der skal sikre overlevelse, for den enkelte, for familien og for børnene.

Det nye er dog, som nævnt, at samfundet har udviklet sig, siden strategien ved frygt blev udviklet. Vi har nu langt han ad vejen et velfungerende samfund med en fælles kollektiv viden, der hjælper med forsyninger i den periode, hvor der er grund til frygt. Men overlevelses- eller beskyttelsestrangen er altså stor, og naturlig, og vi har den alle. Vi kan altså sige, at de handlinger, der umiddelbart synes irrationelle, at hamstre, i virkeligheden er en urgammel rationalitet. Hermed ikke sagt, at vi skal acceptere hamstring af varer, men dette kan forklare det. Vi skal naturligvis alle bruge denne nye større fælles kollektive viden, der har modsvaret til behovet for at hamstre for at sikre sig individuel overlevelse.

Det overraskende er egentlig, at det hver gang er overraskende for os, at nogle mennesker reagerer med hamstring. Men det gør de, og det vil de gøre igen næste gang, vi rammes af en fælles frygt. Heldigvis er det de få der gør det, men handlingerne har desværre en stor effekt; der skal kun nogle få mennesker til at tømme butikkerne, så der ikke er noget tilbage til de fleste.

Læs mere

Hvis du vil læse mere, så læs denne fantastiske artikel af min kollega og samarbejdspartner Birgitte Sølvstein om, hvordan du i forbindelse med corona-virus-pandemien kan forvandle angst til ro og handlekraft : https://soelvstein.dk/corona/.

Du kan også læse denne artikel fra Børnetelefonen om, hvordan du taler med dit barn om corona-virus: https://bornetelefonen.dk/corona-virus-spoergsmaal-og-svar-til-boern/.

Del …

Vil du kontaktes?