Erhvervspsykolog og psykolog

Erhvervspsykolog eller psykolog? – Hvad er forskellene og lighederne?

Psykolog er en beskyttet titel for personer, der har gennemført og bestået en kandidatgrad i psykologi fra et universitet og deraf den akademiske titel Cand.psych. eller Cand.psyk.

Erhvervspsykolog

En erhvervspsykolog er en psykolog, der har speciel viden om og interesse i det at være et velfungerende menneske på en arbejdsplads, uanset om det er som leder eller medarbejder. En erhvervspsykolog arbejder bl.a. med udvikling og sikring af trivsel på arbejdspladsen for alle, forebyggelse af stress, eller med andre ord med udvikling af en robust organisation. Erhvervspsykologen arbejder således med ledere, medarbejdere, grupper og med begreber som kultur, værdier og strategi.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller læse om de tilbud jeg har til virksomheder.

Psykolog

En psykolog kan arbejde med mange forskelle områder, der omhandler den menneskelige psykologi. Psykologer kendes måske typisk fra samtaleforløb i forbindelse med forskellige psykiske lidelser for eksempel stress, angst, depression , eller i forbindelse med almindelige livskriser som sorg, skilsmisse eller eksamensangst. Psykologer kendes også fra psykiatrien, hvor de arbejder sammen med andre faggrupper om mere alvorlige psykiske lidelser.

Den beskyttede titel psykolog må kombineres frit, når man har ret til den, og kendes måske fra titler som børnepsykolog, idrætspsykolog eller erhvervspsykolog for blot at nævne nogle få.

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller læse om de tilbud jeg har til private.

En kombination

Jeg har valgt at kombinere min viden og interesse og tilbyder derfor ydelser inden for både det erhvervspsykologiske felt og det almindelige psykologiske område. Årsagen hertil er, at jeg med viden, erfaring og arbejde med almindelige psykologiske lidelser som for eksempel stress, angst og depression kan tilføre dette til arbejdet i erhvervslivet. På samme måde kan min viden, erfaring og arbejde i det erhvervspsykologiske felt anvendes i forbindelse med samtaleforløb ved de almindelige psykologiske lidelser.

Eller med andre ord, så går de fleste mennesker med psykologiske lidelser også på arbejde, og på arbejdet møder vi også mennesker med større eller mindre psykiske problemstillinger.

Værdier

Uanset om jeg arbejder som erhvervspsykolog eller som psykolog, arbejder jeg altid ud fra mine grundlæggende værdier.

Integritet: Som psykolog finder jeg det vigtigt, at der i mit arbejde er sammenhæng mellem og kvalitet i mine metoder og værdier.

Transparens: Som psykolog finder jeg det vigtigt, at der i mit arbejde er gennemsigtighed, åbenhed og gennemskuelighed.

Autenticitet (ægthed): Som psykolog finder jeg det vigtigt, at mit arbejde er originalt, ægte og troværdigt.

Kort sagt, så siger jeg, det jeg gør og gør, det jeg siger. 

Læs mere

Du velkommen til at læse mere om mig, se nærmere på mit cv eller læse om de tilbud, jeg har til virksomheder og til private.

Del denne side på …