TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Lederudvikling

Sidste nyt
Når du selv booker en aftale, kan du nu vælge mellem en Samtale på klinikadressen eller en Onlinesamtale.

Lederudvikling og ledelsesudvikling er to forskellige sider af samme sag. Det omhandler, hvordan man styrker ledelsen og lederne i en virksomhed med henblik på bedre trivsel og arbejdsglæde, mindre stress, mindre sygefravær og dermed en generelt mere produktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere opnår og fastholder et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er lederudvikling?

Lederudvikling er arbejde med den enkelte leder, så dennes personlige lederstil udvikles. Lederen opnår kompetence i at kunne tage ejerskab for lederrollen, så afdelingen eller teamet løser opgaverne bedst muligt som en robust organisation og med et godt psykisk arbejdsmiljø. Lederudvikling består af såvel teoretisk viden om ledelse og lederpsykologi, personlig udvikling som leder og som menneske, da lederen ikke kan eller skal adskille sig som henholdsvis leder og menneske.

Lederudvikling er et personligt arbejde, der kan anvendes i virksomheden på både det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

På det strategiske niveau udvikler lederen selv eller i samarbejde med andre lederkollegaer eller ejere den mest optimale ledelsesstrategi  til understøttelse af de strategiske forretningsmæssige planer og mål. Det vil sige, at den enkeltes lederudvikling skal understøtte de forretningsmæssige strategier, planer og mål for virksomheden.

På det taktiske niveau arbejdes der med lederens samarbejde på tværs af virksomheden med andre ledere eller ejere, så alle afdelinger eller teams arbejder sammen mod fælles fastsatte mål. Det vil sige, at lederen skal lære at undgå fx uhensigtsmæssige afdelingsvise suboptimeringer, modvirke skadelige interne os-og-dem-kulturer og i stedet lede sammen med andre ledere mod samarbejde, forståelse og fælles optimering i virksomheden.

På det operationelle niveau arbejdes med det personlige lederskab i den enkelte afdeling eller team, så lederen i afdelingen opnår en fælles ansvarlighed for opgaverne og kan lede en robust organisation, der støtter både den enkelte medarbejder, hele gruppen af medarbejdere og lederen selv. Det vil sige, at der arbejdes med personlig udvikling så trivsel, et robust fællesskab og en fælles ansvarlighed for opgaverne mellem både lederen og medarbejdere bliver en naturlighed.

Hvem har behov for lederudvikling?

Lederudvikling er for ledere i små og mellemstore virksomheder, der sjældent eller måske aldrig har haft særligt fokus på udvikling af deres personlige lederskab og lederkompetencer, og hvor traditionelle lederkurser både er for dyre, for langvarrige eller for lidt specifikke for netop deres virksomheds eller personlige behov.

Læs mere

Læs evt. mere om ledelsesudviklingstress eller trivsel her på min hjemmeside.

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.