TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Ledelsesudvikling

Sidste nyt
Når du selv booker en aftale, kan du nu vælge mellem en Samtale på klinikadressen eller en Onlinesamtale.

Ledelsesudvikling og lederudvikling er to forskellige sider af samme sag. Det omhandler, hvordan man styrker ledelsen og lederne i en virksomhed med henblik på bedre trivsel og arbejdsglæde, mindre stress, mindre sygefravær og dermed en generelt mere produktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere opnår og fastholder et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er ledelsesudvikling?

Ledelsesudvikling er arbejde med den generelle ledelse i virksomheden på både det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

På det strategiske niveau samarbejder ledelsen af virksomheden, det være sig både ejere og ledere, om at udvikle den mest optimale ledelsesstrategi  til understøttelse af de strategiske forretningsmæssige planer og mål. Det vil sige, at ledelsesudvikling går ud på at udarbejde og tilpasse virksomhedens strategi for ledelse, så de forretningsmæssige strategier, planer og mål kan nås.

På det taktiske niveau arbejdes der med tilpasning af ledelse på tværs af virksomheden, så alle afdelinger eller teams arbejder sammen mod fælles fastsatte mål. Det vil sige, at der undgås fx uhensigtsmæssige afdelingsvise suboptimeringer, skadelige interne os-og-dem-kulturer og i stedet ledes mod samarbejde, forståelse og fælles optimering i virksomheden.

På det operationelle niveau arbejdes med ledelse i den enkelte afdeling eller team, så der opnås en fælles ansvarlighed for opgaverne og en robust organisation, der støtter både den enkelte medarbejder, hele gruppen af medarbejdere og lederen selv. Det vil sige, at der arbejdes med trivsel, opbygning af et robust fællesskab og en fælles ansvarlighed for opgaverne med både leder og medarbejdere.

Hvem har behov for ledelsesudvikling?

Ledelsesudvikling er for ledelsen i små og mellemstorevirksomheder, der sjældent eller måske aldrig har haft særlig fokus på udvikling af fælles ledelseskompetencer, og hvor traditionelle lederkurser både er for dyre, for langvarrige eller for lidt specifikke for netop deres virksomhed.

Læs mere

Læs evt. mere om lederudviklingstress eller trivsel her på min hjemmeside.

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.