TOM STEEN JENSEN

Autoriseret
Erhvervspsykolog
Psykolog
Cand.psych.aut.

Ledelse i projektledelse

Sidste nyt
Fra og med torsdag 19/3 og indtil videre vil der kun blive afholdt online-samtaler.

Kursusbeskrivelse

Hent kursusbeskrivelse som pdf

Ledelse i projektledelse – for projektledere

Introduktion

Tag det næste store skridt fra styring af projekter til ledelse af projekter, og lær ledelse i projektledelse, der skaber succes. Bliv en effektiv leder af dine projekter, og giv dine projekter og projektresultater mere værdi – både i mennesker og kroner.

Målgruppe og formål

Du har allerede styr på alle dine og din virksomheds nødvendige projektstyringsværktøjer som fx Prince2™, Scrum, Agil projektledelse eller lignende.

Du savner mere forståelse og mod på ledelse, at kunne skabe bedre relationer med projektdeltagerne og styregruppen, at kende dine egne styrker og svagheder bedre, at kunne reflektere mere over din egen ledelse og din egen personlige lederrolle – så er dette kursus i ledelse for projektledere noget for dig og din virksomhed.

Sikring af værdi og målopfyldelse indenfor rammerne af tid, kvalitet og økonomi (projekttrekanten) kræver mere end blot viden om og kompetencer i forskellige styringsmetoder og værktøjer. Succes i projektledelse kræver også at kunne være en effektiv leder, der tager hånd om både projektdeltagerne, styregruppedeltagere og alle de andre mennesker, der er interessenter i projektet.

Kurset i ledelse for projektledere tager udgangspunkt i denne model, der viser meget erfarne projektlederes oplevelse af effekterne af ledelse og management. Modellen er et resultat af kursuslederens eget universitetsprojekt i studie af netop ledelse i projektledelse.

Kursusindhold

Ledelse i projektledelse er bygget op af 12 moduler á én dags varighed og forløber over ét år.

Inden kursusstart skal du gennemføre en test af forskellige roller i din nuværende ledelse, og du vil få personlig feedback af kursuslederen inden kursusstart, så du er fortrolig med dit personlige udgangspunkt.

Mellem de enkelte kursusmoduler i hele forløbet har du adgang til i alt 10 timers individuel coaching med kursuslederen. I samarbejde med kursuslederen planlægger I, hvordan du gerne vil anvende dine 10 timer. Det kan være som én times individuel coaching mellem kursusmodulerne, eller som en halv eller hel dags skyggecoaching på et planlagt tidspunkt, der passer dig og passer ind i dit aktuelle projekt, eller som en kombination. Har du behov for eller ønske om flere timer kan dette naturligvis tilkøbes.

I forbindelse med kurset skal du vælge og sparre med en personlig mentor, der kan være din leder, din aktuelle styregruppeformand, en anden erfaren projektleder eller en person som du mener, der kan være og vil være en god mentor for dig og din personlige udvikling som leder. Din mentor vil blive inviteret med på halvdelen af modul 2, hvor I begge vil lære om indholdet i jeres samarbejde.

Kursusindholdets ledelsesteorier er forskningsbaserede og bygger på historisk forskning i ledelse og psykologi, og der vil også blive arbejdet med den nyeste forskning indenfor ledelse og ledelsespsykologi. Indholdet er specielt udvalgt for projektledere og vil i hele forløbet blive sat ind i konteksten af projektledelse. Indholdet er specielt udvalgt for projektledere og vil i hele forløbet blive sat ind i konteksten af projektledelse.

Kursusmoduler

De enkelte kursusmodulers overskrifter og indhold er:

Modul 1 Dit personlige lederskab

 • Introduktion og præsentationer
 • Gennemgang af tests
 • Oplæg til ledelse i projektledelse
 • Det videre arbejde på kurset

Modul 2 Feedback og mentor

 • Personlig mentor deltager
 • Feedback
 • Forskellige samtaler
 • Casearbejde

Modul 3 Ledelse og ledelsesstile

 • Ledelsesstile
 • Relationer
 • Kommunikation
 • Casearbejde

Modul 4 Coaching I

 • 1. og 2. generations coaching
 • Coachingmodeller
 • Narrativer og NLP
 • Casearbejde

Modul 5 Coaching II

 • 3. generations coaching
 • Samskabende coaching
 • Relationer i organisationer
 • Casearbejde

Modul 6 Fleksibelt indhold

 • Tilpasset kursisternes ønsker
 • Casearbejde

Modul 7 Stresshåndtering

 • Stress
 • Trivsel
 • Stresshåndtering
 • Casearbejde

Modul 8 Gruppedynamikker

 • Gruppers livscyklus
 • Ledelse af grupper
 • Relationer i grupper
 • Casearbejde

Modul 9 Effektive grupper

 • Effektive grupper
 • Konflikthåndtering
 • Forandringer
 • Casearbejde

Modul 10 Organisationer

 • Strategi
 • Omgivelser
 • Værdier og kultur
 • Casearbejde

Modul 11 Konflikthåndtering

 • Konflikter
 • NLP
 • Kriser
 • Casearbejde

Modul 12 Opsamling og afslutning

 • Tilpasset kursisterne ønsker
 • Tests
 • Mentor deltager
 • Kursusevaluering

Kursusform

Kurset bygger for det første på forskellige ledelsesteorier, hvor du skal have kendskab til teorierne og kunne omsætte og anvende dem fleksibelt og refleksivt i din personlige ledelse og praksis.

Kurset bygger for det andet på casearbejde, hvor du i fællesskab med de andre kursister og kursuslederen arbejder ledelsesmæssigt med dine egne og dine medkursisters specifikke beskrevne og medbragte cases fra virkeligheden. Kursusleder vil også bidrage med cases fra egen erfaring. 

Hvert kursusmodul er opbygget således, at vi om formiddagen arbejder med ledelsesteorier og om eftermiddagen arbejder med cases. Der vil ikke nødvendigvis være sammenhæng mellem formiddagens teori og eftermiddagens casearbejde.

Hjemmearbejde vil naturligvis være påkrævet. Dels i form af din personlige anvendelse af ledelsesteorier i praksis, dels i form af dine møder med din mentor, og dels i form af skriftligt arbejde med beskrivelse af dine cases i anonymiseret form til brug på kurset.

Kurset kræver åbenhed og fortrolighed om de problematikker, der vil blive drøftet i forløbet. Derfor vil kursusdeltagerne blive pålagt tavshedspligt om alle forhold vedrørende enkeltpersoner, afdelinger og virksomheder. På første kursusdag vil kursusdeltagere skulle underskrive en aftale om tavshedspligt.

Kursusleder

Kursusleder og underviser er erhvervspsykolog Tom Steen Jensen. Tom har foruden den teoretisk tunge bagage som psykolog mere end 15 års erfaring som projektleder, og har i samme periode været IPMA-C certificeret projektleder, har her ud over været chef og leder i både Forsvaret og det private erhvervsliv i sammenlagt mere end 15 år. Tom vil således på kurset trække på både teoretiske forskningsbaserede ledelsesteorier og på sin praktiske erfaring fra både ledelse og projektledelse.

Praktisk

Kursussted og forplejning

Kursusstedet vælges efter geografi for flertallet af kursusdeltagere.Kursusleder har aftaler med Scandic Aalborg Øst, Comwell Rebild Bakker og Scandic Aarhus Vest.

Der serveres fuld forplejning på og af kursusstedet i form af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Er der specielle ønsker til forplejning sker det ved kursistens egen kontakt og evt. egen afregning direkte til kursusstedet.

Antal deltagere

Kursus vil blive gennemført med min 8 og max 12 deltagere.

Kursusstart og datoer

Næste kursusstart planlægges, når der er tilmeldt min 8 deltagere. 

Hver kursusdag vil være fra kl. 8.30 til kl. 15.30.

Pris og betaling

Prisen for hele kursusforløbet, forplejning og materialer er 36.000 kr. plus moms.

Betaling af det fulde kursusbeløb skal ske inden første kursusmodul.  

Der tages forbehold for fejl eller ændringer.

Vil du vide mere eller tilmeldes kurset, så send en mail til tom@tomsteenjensen.dk.

Vil du kontaktes?

Erhvervspsykolog Tom Steen Jensen

Tilmeld nyhedbrev

Tilmeld dig og modtag max. fire nyhedsbreve om året, hvor jeg vil fortælle om nyheder indenfor erhvervspsykologi.

Tak fordi du tilmeldte dig nyhedsbrevet.